Zmienił się naczelnik w mohylewskim więzieniu

W więzieniu nr 4 w Mohylewie , gdzie swój wyrok odbywa Mykoła Statkiewicz zmienił się naczelnik. Taką informację przekazał Statkiewicz w rozmowie telefonicznej ze swoją żona, Mariną Adamowicz.

Za udział w “Płoszczy-2010” Statkiewicz został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Początkowo Statkiewicz odbywał wyrok w kolonii karnej nr 19 w Szkłowie, potem przeniesiono go do zamkniętego więzienia o bardziej zaostrzonym rygorze.   Marina Adamowicz powiedziała, że mimo tego, że podczas rozmowy z nią Mykoła Statkiewicz miał dobry humor, niepokoją ją ostatnie zmiany w administracji kolonii: 

– Był wesoły, miał rzeczywiście dobry humor. Od 1 września mają tam innego naczelnika. Mykoła zażartował, że trzeba spodziewać się nowych pomysłów – stary naczelnik sobie nie poradził. Zwolnili go, lub zdymisjonowali, krótko mówiąc stracił zwój urząd. Nieoficjalnie pojawiały się informacje, że nie poradził sobie. A to nas nie cieszy, jak się domyślacie.

Mykoła Statkiewicz za urzędowania starego naczelnika więzienia Aleksandra Łamagi, był poddawany silnej presji. Niejednokrotnie był umieszczany w karcerze, do jego celi przenoszono chorego na AIDS. Głównym celem tych działań było zmuszenie Statkiewicza do podpisania prośby o ułaskawienia. Statkiewicz wielokrotnie odmawiał.

W mohylewskim więzieniu nr 4 odbywali swoje wyroki i Andriej Sannikau i Dzmitrij Daszkieiwcz. Obecnie oprócz Statkiewicza przebywa tam działacz niezarejestrowanej partii “Białoruska Chrześcijańska Demokracja”, Jauhien Waśkowicz.

racyja.eu

Другие политические заключённые