Zagraniczni dyplomaci złożyli życzenia Alesiowi Bialackiemu

Przetrzymywanemu w więzieniu, przewodniczącemu Centrum Praw Człowieka „Wiosna” – Alesiowi Bialackiemu, z okazji urodzin, zostały złożone życzenia przez przewodniczących ambasad Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

 Bialacki napisał o tym wydarzeniu, 7 stycznia w liście do swoich znajomych.

Wspólne życzenia białoruskiemu „więźniowi sumienia” przysłali posłowie krajów Unii Europejskiej. Ponadto, czeska ambasada przekazała list od Ministra Spraw Zagranicznych Jana Koguta. Obrońca praw człowieka otrzymał także kartkę urodzinową od tymczasowego pełnomocnika USA na Białorusi, Ethana Goldricha.

Aleś Bialacki odsiaduje wyrok w zakładzie karnym nr. 2 w Bobrujsku na podstawie wyroku sądowego. 24 listopada 2011 roku, sąd uznał Aleksandra Bieljackiego winnym przywłaszczeniu znacznej ilości środków finansowych, i skazał go na 4, 5 roku pozbawienia wolności w zakładzie karnym o podwyższonym rygorze wraz z konfiskatą majątku. Podstawą dla wszczęcia postępowania karnego względem Alesia Bialackiego było posiadanie kont bankowych na Litwie i w Polsce. Sąd nie uwzględnił, iż kwoty na nie wpływające były przeznaczane na działalność w obronie praw człowieka.

charter97.org

Другие политические заключённые