Mykoła Statkiewicz został całkowicie odizolowany

Nie docierają żadne listy od Mykoły Statkiewicza.

Były więzień polityczny Dzmitrij Daszkiewicz napisał wniosek do Departamentu Wykonywania Kar mohylewskiego rejonu z prośbą o kontrolę więzienia  № 4 w Mohylewie i wyjaśnienie, dlaczego od  Mykoły Statkiewicza nie dochodzą listy, informuje  obsługa-prasowa „Młodego Frontu”.

„Żona Mykoły, Marina Adamowicz powiedziała mi, że dostała od męża list 21 października, z pozdrowieniami dla mnie i  pisze, że przysłał mi trzy listy w ostatnim czasie – mówi współprzewodniczący MF Dzmitrij Daszkiewicz. – Dostałem od niego tylko jedną kartkę i to dwa miesiące temu. Niestety, nie jest to pierwszy przypadek, gdy administracja mohylewskiego więzienia blokuje pocztę więźniów politycznych, zarówno Mykoły Statkiewicza, jak i Jauhiena Waśkowicza- to co oni wysyłają oraz to, co wysyła się do nich. Dlatego zwróciłem się do Departamentu, aby sprawdzono ten fakt”.

Jak podkreśla Dmitrij Daszkiewicz, nie ma złudzeń, że Departament  znajdzie „brakujące” listy Statkiewicza. Jednak, zdaniem polityka, im częściej będzie zwracać się uwagę na bezprawie w systemie penitencjarnym, tym mniejsze będzie panowało bezprawie w służbie więziennej.

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Statkiewicza dręczono brakiem snu, więźniowi politycznemu nie pozwalano spać kilka dni z rzędu.

Mykoła Statkiewicz był jednym z kandydatów na prezydenta w wyborach 2010 roku. Aresztowany po masowej demonstracji w proteście przeciwko ich sfałszowaniu.

26 maja 2011 r. polityk został skazany przez sąd partyzanckiej dzielnicy Mińska na 6 lat pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze.

Decyzją sądu z dnia 12 stycznia 2012 roku warunki odbywania kary zostały zmienione na bardziej surowe, po czym Statkiewicz został przeniesiony z kolonii karnej nr 17 w Szkłowie do więzienia nr 4 w Mohylewie.

Statkiewicz często trafia do karceru, więzień polityczny ma ograniczone paczki  i spotkania z rodziną, na rozkaz władz stosuje się wobec niego prowokacje.

Другие политические заключённые