1. Abozau Andriej

Andriej Abozau jest aktualnie administratorem strony internetowej  inicjatywy społecznej “Trzecia droga” Kronika represji Andriej Abozau — figurant sprawy karnej wszczętej w sierpniu 2005 r. przez Prokuraturę  w Mińsku w sprawie rozpowszechniania w Internecie kreskówek “krytykujących honor i godność prezydenta Białorusi” (art. 367 ust.1 ). Powodem do wszczęcia postępowania były satyryczne kreskówki, które pojawiły się w Internecie. […]

2. Marczyk Siarhiej

Siarhiej Marczyk jest młodzieżowym aktywistą z Baranowiczów. Kronika represji 10 kwietnia 2006 roku przeciwko aktywiście młodzieżowemu z miejscowości Baranowicze została wszczęta sprawa karna z artykułu 193-1 kodeksu karnego – “działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji “Młody Front”. 13 kwietnia w mieszkaniach Marczyka i jego kolegów: Andrieja Jurata i Wiktora Kisliuka śledczy przeprowadzili rewizje, zabrali materiały i publikacje […]

3. Minicz Oleg

Oleg Minicz – białoruski programista, twórca filmów animowanych z Grodna, twórca “Multkluba” w Internecie. Kronika represji 16 sierpnia 2005 roku funkcjonariusze KGB zadzwonili do mieszkania Minicza i przedstawili się jako osoby od naprawy telewizorów. W mieszkaniu przeprowadzono rewizję, po zakończeniu której Minicza przewieziono do siedziby KGB i poinformowano go o wszczęciu sprawy karnej. Mieszkańca Grodna […]

4. Morozow Paweł

Paweł Morozow był jednym z podejrzanych w sprawie karnej dotyczącej rozpowszechniania w Internecie satyrycznych kreskówek, wszczętej w sierpniu 2005 roku przez  Prokuraturę  w Mińsku. Paweł Morozow w tym czasie był koordynatorem projektu inicjatywy społecznej “Trzecia droga”. Kronika represji Pawła Morozowa oskarżono o   rozpowszechnianie w Internecie satyrycznych kreskówek “krytykujących honor i godność prezydenta Białorusi” (art. 367 […]

5. Siwczyk Wiaczesław

Wiaczesław Siwczyk razem z z Jurijem Chadyką był pierwszym więźniem politycznym czasów poradzieckich. Urodził się 18 grudnia 1962 roku w rodzinie naukowców w Mińsku. W dzieciństwie, 10 lat spędził z rodzicami w Abchazji, potem rodzina wróciła na Białoruś. W 1984 roku Siwczyk ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, pewien czas pracował w Abchazji. W 1988 […]

6. Szydłowski Aleksiej

Młodzieżowy działacz demokratyczny. Urodził się 27 grudnia 1978 roku w mieście Stołbcy w obwodzie mińskim. Był członkiem “Młodego Frontu” i jednym z założycieli młodzieżowego ruchu “Żubr”. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, jednak z powodu aresztowania nie ukończył ich. Kronika represji Szydłowski został zatrzymany 25 sierpnia 1997 roku w Stołbcach. […]

7. Żukawiec Andrej

Andrej Żukawiec – białoruski biznesmen,  działacz opozycyjny, uchodźca polityczny. Urodził się 12 września 1972 roku. W 1993 roku założył spółkę “Trajs”. Był członkiem “Młodego Frontu”. Od 1994 roku finansował budowę prawosławnej świątyni Ikony Matki Boskiej Mińskiej, oraz przekazywał fundusze na niepełnosprawne dzieci. Wspierał materialnie i technicznie Mohylewskie Centrum Praw Człowieka, młodzieżową komisję BFL oraz “Młody Front”. […]