Sprawa anarchistów. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleksander Franckiewicz

Aleksander Franckiewicz urodził się 6 maja 1990 roku w Nowopołocku na Witebszczyźnie. Po zakończeniu liceum pracował jako programista. Później wyjechał do Mińska, gdzie rozpoczął pracę. Interesował się historią partii politycznych. W swoim mieście przyłączył się do ruchu antyfaszystowskiego, w stolicy poznał się z anarchistami, ich poglądy stały się dla niego bliskie, zaczął im pomagać. Od […]

2. Ihor Aliniewicz

Urodził się 24 września 1984 roku. Ukończył Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki, zdobywając tytuł inżyniera-elektronika. Brał udział w pracach nad budową rosyjsko -białoruskiego satelity. W czasie nauki zrobił sobie rok przerwy, by popracować na statku wycieczkowym na morzu Karaibskim. Dzięki tej przygodzie udało mu się zobaczyć inne kraje i podszkolić znajomość języków obcych. Od lat szkolnych […]

3. Mikoła Dziadok

Mikoła Dziadok urodził się 23 sierpnia 1988 roku w mieście Bragine na Homelszczyźnie. Ukończył prawo w collegu Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował w firmie windykacyjnej. W chwili zatrzymania był studentem drugiego roku “Politologii i badań europejskich” na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w trybie zaocznym. Po zatrzymaniu we wrześniu 2010 roku Mykołę Dziadoka trzymali 3 dni w areszcie, […]