1. Poljakowa Jana

Jana Poljakowa urodziła się w 1973 roku na Ukrainie. Następnie wraz z rodzicami przeprowadziła się do Soligorska w okręgu mińskim (Białoruś). Jana Poljakowa skończyła wydział prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracowała jako prawnik w soligorskim przedsiębiorstwie „Nadzieja”, po czym rozpoczęła współpracę z Białoruskim Komitetem Helsińskim, a od roku 2000, z organizacją broniącą praw człowieka „Pomoc prawna […]