1. Shyla Ivan

Ivan Shyla urodził się 25 listopada 1990 roku w Soligorsku w obwodzie mińskim. Będąc jeszcze w liceum, wstąpił do organizacji “Młody Front”. Razem z ojcem Uladzimirem i bratem Ilyą był uczestnikiem “Placu Kalinowskiego” w Mińsku w 2006 roku. Wszyscy trzej zostali zatrzymani na jedną dobę. Kronika represji Sprawa karna, przeciwko nieletniemu działaczowi „Młodego Frontu” z […]