Sprawa Kabanczuka. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Wadim Kabanczuk

Вадзім Кабанчук

Urodził się w Bobrujsku. W latach 90-tych był działaczem “Młodego Frontu”. Ukończył Białoruską akademię politechniczną. 27 marca 1998 roku został skazany na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Kronika represji Kabanczuk został zatrzymany w październiku 1997 roku i umieszczony w areszcie śledczym na Wołodarce, gdzie spędził 6 miesięcy. Poprzez stosowanie tortur starano […]