This website is not updated. Political prisoners from 2020 can be found here https://prisoners.spring96.org/en

Blog

2 Articles

Wiktar Iwaszkiewicz

Wiktar Iwaszkiewicz

Wiktar Iwaszkiewicz – znany białoruski polityk, działacz związkowy, dziennikarz, członek Białoruskiego Frontu Ludowego i Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych.

21 września 1959 – 03 października 2013 – urodził się i zmarł w Mińsku.