Walerij Szczukin

Валерый Шчукін

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między 1996 a 2003 rokiem mieszkał w Połocku, od 2003 nie posiada własnego mieszkania.

Został wykluczony z Partii Komunistów Białorusi. Członek Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, honorowy członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Zajmuje się działalnością na rzecz obrony praw człowieka.

Kronika represji

Walerij Szczukin był wielokrotnie zatrzymywany przez milicję, karany grzywną oraz aresztowany za udział w akcjach opozycyjnych. Pierwszy raz został aresztowany pod koniec 1998 roku. Od tego czasu został kilkadziesiąt razy skazany na areszt administracyjny i trzykrotnie skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Najgorzej Walerij wspomina dzień, w którym w żodinskim więzieniu został
zmuszony do zgolenia brody.

W październiku 1999r. miał być jednym z przedstawicieli władz w czasie „Marszu Wolności”. W momencie gdy władze miejskie zabroniły uczestnictwa, zrezygnował ze stanowiska i poszedł na „Marsz” jako zwykły uczestnik. 19 października został wezwany na komisariat milicji, gdzie został zatrzymany za naruszenie art. 119 Kodeksu Cywilnego. W czasie zatrzymania Walerij Szczukin został brutalnie pobity. Trzy dni spędził w celi przesłuchań po czym dnia 22 października usłyszał zarzut na podstawie art. 186.3 Kodeksu Karnego i został przeniesiony do więzienia przy ul. Wołodarskiego. Wyrok został zmieniony na areszt domowy. W stosunku do Szczukina został naruszony immunitet parlamentarny.W 2001 roku, po próbie dostania się na konferencję prasową ministra spraw wewnętrznych Władimira Naumowa, Walerij Szczukin został skazany na trzy miesiące więzienia za nieposłuszeństwo w stosunku do służ bezpieczeństwa i robicie szyby w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po zwolnieniu z więzienia (13 sierpnia 2001r.) kontynuował dziennikarską i aktywistyczną działalność w obronie praw człowieka.

Jako członek  Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy został oskarżony na podstawie art. 189 Kodeksu Karnego („obraza”) za kolportaż ulotek przed wyborami samorządowymi w 2007r. Broszury informowały o naruszaniu prawa w okręgowych komisjach wyborczych. Kolejny raz został wezwany na komisariat dnia 26 marca 2007r. Został ponownie oskarżony na podstawie art. 189 Kodeksu Karnego o kolportaż w przededniu wyborów tych samych ulotek. Sędzia śledczy zaproponował areszt domowy, na który jednak Szczukin się nie zgodził. Publicznie oświadczył, że dla niego jako zarówno dla polityka jak i dziennikarza lepiej pozostać w więzieniu.

Walerij Szczukin

Валерый Шчукін

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między […]

*/ ?>