This website is not updated. Political prisoners from 2020 can be found here https://prisoners.spring96.org/en

Blog

7 Articles

Read more about ..

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy przekazało KGB i Prokuraturze Generalnej petycję z podpisami dziennikarzy w sprawie Antona Suriapina.

Niezależni dziennikarze żądają zaprzestania sprawy karnej przeciwko Suriapinowi, który, jest figurantem tzw. “pluszowego desantu”. Władze oskarżyły go o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi mu nawet 7 lat więzienia.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy ponad miesiąc prowadziło kampanię solidarności z Antonem Suriapinem. Zdaniem Aleksandra Koktysza, jednego z uczestników kampanii, pod apelem o zaprzestanie sprawy karnej przeciwko młodemu fotoreporterowi podpisało się ponad 100 znanych dziennikarzy, przewodniczących organizacji dziennikarskich, redaktorów niezależnych wydań:   

Amnesty International apeluje o oczyszczenie z zarzutów Suriapina i Baszarimaua

Amnesty International apeluje o oczyszczenie z zarzutów Suriapina i Baszarimaua

Międzynarodowa organizacja praw człowieka wydała oświadczenie w związku z uwolnieniem Siarhieja Baszarimaua i Antona Suriapina. Przypomnijmy, że wobec oskarżonych zastosowano inny środek zapobiegawczy – zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

W oświadczeniu AI mowa jest o tym, że zarówno Suriapin jak i Baszarimau oskarżeni są z artykułu 16 (“współudział w przestępstwie”) oraz 371 (“nielegalne przekroczenie granicy państwowej”) Kodeksu karnego Republiki Białorusi. Jak informuje “Radio Swaboda”, może im za to grozić nawet 7 lat więzienia.

Suriapin i Baszarimau zwolnieni z aresztu

Suriapin i Baszarimau zwolnieni z aresztu

W piątek KGB Białorusi  poinformowało o zmianie środka zapobiegawczego dla Antona Suriapina i Siarhieja Bazarimaua – z tymczasowego aresztu na zakaz opuszczaniu miejsca zamieszkania.

Jak podało biuro prasowe KGB, Baszarimau i Suriapin nadal mają status oskarżonych. Ponieważ niezbędne czynności śledztwa, w tym przeprowadzenie konfrontacji, nie odbyły się, gdyż obywatele Szwecji odmówili zjawienia się w Wydziale Śledczym, ostateczne decyzje w sprawie Białorusinów będą podjęte po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności przestępstwa.

Strona Change.org zablokowana na Białorusi

Strona Change.org zablokowana na Białorusi

Na Białorusi zablokowano stronę międzynarodowej platformy Change.org, na której powstała petycja z żądaniem uwolnienia dziennikarza Antona Suriapina i pracownika agencji nieruchomości Siergieja Baszarimowa. Przypomnijmy, że zostali oni zatrzymani w związku z tzw. sprawą „pluszowego desantu” i oskarżeni o pomoc Szwedom w nielegalnym przekroczeniu granicy Republiki Białorusi. Jak informują koordynatorzy platformy, rosyjskojęzyczna wersja strony bez zarzutów działa na Ukrainie i w Rosji.

Siarhiej Baszarymau

Siarhiej Baszarymau

Siarhiej Baszarymau mieszka w Mińsku, pracował w agencji nieruchomości, zajmował się wynajmem mieszkań. Skończył Białoruski Instytut Prawoznawstwa. Pasjonuje się sportem. Nigdy nie zajmował się polityką. Został aresztowany i umieszczony w areszcie śledczym KGB w Mińsku za to, że wiosną 2012 roku wynajął mieszkanie obywatelom Szwecji, którzy wzięli udział w tzw. „pluszowym desancie”.

Kronika represji

4 lipca dwójka obywateli Szwecji przekroczyła awionetką litewsko-białoruską granicę i rozrzuciła nad pałacem prezydenckim w Mińsku setki pluszowych misiów. Do zabawek dołączone były hasła wspierające wolność słowa na Białorusi.

Przed swoim kolejnym przyjazdem na Białoruś Szwedzi znowu chcieli wynająć mieszkanie od Baszarymaua, zmienili jednak zdanie, o czym poinformowali go SMSem. O akcji „pluszowego desantu”, zdaniem Szwedów, nic nie wiedział i nie mógł wiedzieć żaden z obywateli Białorusi, w tym i Baszarymau.

Został on zatrzymany w drugiej połowie dnia 6 lipca 2012 roku. Po 10 dniach przedstawiono mu zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy Republiki Białorusi. Taką informację przekazała dziewczyna  Baszarymaua, Irina Łogojko. 8 sierpnia 2012 roku KGB oficjalnie poinformowało o aresztowaniu i zarzutach wobec  Siarhieja Baszarymaua.

17 sierpnia 2012 Siarhiej Baraszymau, wraz z drugim oskarżonym w tej sprawie,  Antonem Suriapinem, został uwolniony z aresztu KGB, pod nakazem nie opuszczania kraju. 28 czerwca 2013 roku KGB ogłosiło zamknięcie dochodzenia w sprawie „pluszowego desantu”.