Blog

2 Articles

Postępowanie karne przeciw Alesiowi Michalewiczowi nie zostanie przerwane dopóki on sam nie wróci do kraju?

Postępowanie karne przeciw Alesiowi Michalewiczowi nie zostanie przerwane dopóki on sam nie wróci do kraju?

Komitet śledczy dał odpowiedź odmowną na wniosek Alesia Michalewicza, w którym były kandydat na prezydenta i więzień aresztu śledczego KGB prosi o umorzenie wszczętego przeciw niemu postępowania karnego. Michalewicz po dziś dzień jest podejrzanym w dochodzeniu o organizację „masowych zamieszek” w Mińsku, 19 grudnia 2010, jak władze nazywają szereg akcji protestacyjnych zorganizowanych przeciw fałszerstwom w wyborach prezydenckich.

Aleś Michalewicz

Aleś Michalewicz

Urodził się 15 maja 1975 roku w Mińsku, w rodzinie naukowców. W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, podczas studiów udzielał się w Stowarzyszeniu Białoruskich Studentów. Studiował również wWarszawie i Oxfordzie. Od 1997 roku zaangażowany w międzynarodową wymianę młodzieży.  Od 2000 roku pracował na wysokich stanowiskach w firmie turystycznej “Arcadia”. Zrezygnował z funkcji prezesa spółki po siedmiu kontrolach dokonanych przez władze z powodu jego udziału w wyborach parlamentarnych w 2004 roku.

W latach 2003–2007 był posłem Puchowickiej Rady Rejonowej w obwodzie mińskim i koordynatorem Zgromadzenia Posłów Rad Lokalnych. W tym samym czasie był również wydawcą gazety “Region”, inicjator szeregu decyzji w zakresie rozszerzenia uprawnień organów samorządu lokalnego. W latach 2004–2008 był zastępcą przewodniczącego partii Białoruski Front Ludowy. 14 czerwca 2008, po wysunięciu na stanowisko przewodniczącego partii i zaproponowaniu programu reformy wewnętrznej, został wykluczony z organizacji za publiczną krytykę kierownictwa.

W 2010 roku zainicjował stworzenie ruchu społecznego „Za modernizację”. Startował w wyborach prezydenckich 2010.

Kronika represji

Uczestniczył w demonstracji w Mińsku przeciwko fałszerstwom wyników wyborów prezydenckich wieczorem 19 grudnia 2010. W nocy z 19 na 20 grudnia 2010 został aresztowany. Został wypuszczony z aresztu wieczorem 19 lutego 2011, po tym, jak podpisał zobowiązanie do nie opuszczania Białorusi. 28 lutego, w czasie konferencji prasowej Michalewicz oświadczył, że wyszedł na wolność tylko dzięki temu, że podpisał zgodę na współpracę z KGB, którą jednak zrywa poprzez publiczne oświadczenie. Był torturowany, złożył powiadomienie o torturach do Prokuratury Generalnej Białorusi oraz Komisji ds. Tortur ONZ. 14 marca z obawy o swoje życie, potajemnie opuścił Białoruś. 24 marca 2011 r. czeskie MSW poinformowało, że Michalewicz otrzymał azyl polityczny w Republice Czeskiej.