Drodzy przyjaciele!

Ta strona poświęcona jest więźniom politycznym – ofiarom reżimu w Republice Białoruś.

Strona została stworzona i jest rozbudowywana, by jeszcze raz przypomnieć o historii życia, prześladowań i represji stosowanych wobec tych osób. Po to, by Białorusini nie zapominali, w jakim kraju mieszkają i rozumieli, że na liście więźniów politycznych może się zawsze znaleźć ich nazwisko. By ludzie z całego świata wiedzieli, że jest taki kraj, jak Białoruś, i że w naszym pięknym świecie ludzie siedzę w więzieniach ze względów politycznych.

Niestety, lista osób, którzy represjonowani są przez reżim stale się wydłuża. Ta sytuacja silnie wpływa na teraźniejszość i przyszłość Białorusi, zmusza Białorusinów do schodzenia do podziemia lub emigracji. Należy zauważyć, że brak perspektyw powoduje, że na Białorusi zwiększa się liczba takich negatywnych  zjawisk, jak przestępczość, alkoholizm, samobójstwa, oraz różnego rodzaju problemy demograficzne.

My, twórcy portalu, nie możemy spokojnie patrzeć na cierpienia więźniów politycznych i ich rodzin oraz na to, że trwająca już 17 lat dyktatura pozbawia Białorusinów przyszłości. Nie możemy pogodzić się z faktem, że Białorusini tracą nadzieję, czują bezradność, gdy nic nie zmienia się na lepsze, gdy “jutro nie nadejdzie nigdy”.

Teraz kilka słów o nas. Pomysł stworzenia strony narodził się w nowopołockiej i mohylewskiej filii Centrum Praw Człowieka “Viasna”. Potem do projektu przyłączyli się prawnicy i dziennikarze zarówno z Mińska, jak i z innych miast. Wszyscy chcemy uczcić pamięć więźniów politycznych – stworzyć swoistą księgę o represjach na Białorusi. Przede wszystkim bohaterami naszej strony będą osoby, przeciwko którym wszczynano sprawy karne motywowane politycznie. Niech oni i ich bliscy wiedzą, że gdy oni cierpią za przyszłość nas wszystkich, my zrobimy wszystko, by ich odwaga, poświęcenie, a nierzadko i prawdziwy heroizm, nie zostały zapomniane.

Przypominamy również o innej stronie reprseji i spraw motywowanych politycznie. Obok bohaterów są i antybohaterowie – ci, którzy prowadzą aresztowania, torturują, oskarżają i skazują niewinnych ludzi, ci, którzy stwarzają warunki nie do wytrzymania dla uczciwych osób. Chcemy również podkreślić, że osoby które celowo, bądź mimowolnie wkraczają na drogę przemocy, którzy łamią prawa jednostki mają szansę, by się zatrzymać, pokajać się i zawrócić z tej haniebnej drogi. Znamy osoby, które znalazły w sobie siłę, sumienie i godność by to zrobić.

Wszyscy doskonale rozumiemy, że wydarzenia dnia dzisiejszego staną się wkrótce historią. A historia nie powinna być zapomniana, czy zniekształcona. Niech nasza przeszłość, i to, co przeżywamy obecnie, stanie się ostatecznie lekcją dla przyszłych pokoleń, niech uczą się na błędach, by mogli oni odtworzyć białoruską godność i sprawiedliwość!

Jestem pewna – przyjdzie czas, gdy Bóg odda każdemu to, co mu się należy. Więc uwierzmy w to, że przyszłość nie jest tak daleko, z Bożą pomocą, możemy sami ją przybliżyć!

 

Z wyrazami szacunku,

w imieniu moich przyjaciół i współpracowników –

Tatiana Snitko

 

Można się skontaktować z nami poprzez email:  info@palitviazni.info lub palitviazni@frid.pl

Obecnie strona jest prowadzona z Polską organizacją, Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.