Blog

2 Articles

Wital Rymaszeuski: Ten reżim rozumie tylko pozycję siły

Wital Rymaszeuski: Ten reżim rozumie tylko pozycję siły

Co zrobić, aby  białoruscy więźniowie polityczni jak najszybciej wyszli na wolność? I w ogóle: co robić? Gdzie są moralne punkty odniesienia? Na te tematy stale dyskutują politycy, dziennikarze, obrońcy praw człowieka. Poprosiliśmy o wypowiedź jednego z kandydatów na prezydenta w wyborach 2010 roku, następnie przetrzymywanego w areszcie śledczym KGB, Witala Rymaszeuskiego.

Wital Rymaszeuski

Wital Rymaszeuski

Współprzewodniczący partii „Białoruska Chrześcijańska Demokracja”. Urodzony 3 marca 1975 roku w Mińsku. Ukończył Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Pracował w budownictwie na Białorusi, stopniowo awansując od szeregowego pracownika do kierownika działu technicznego. Następnie zajął się prywatnym biznesem. Profesjonalnie zajmuje się polityką od 1996 oku.

Od 1996 roku członek „Rady Koordynacyjnej Białoruskiego Zjednoczenia Młodych Polityków”. W latach 2002–2004 wchodził w skład Prezydium Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieżowych i Dziecięcych Organizacji Społecznych “Rada”. Współtworzył koncepcję nowej młodzieżowej polityki Białorusi. W 1999 roku studiował w Niemczech analizę struktury gospodarczej i politycznej tego państwa na kursach Wyższej Szkoły Administracji Państwowej, w Instytucie “Union of Public Management”. Wital Rymaszeuski w partii zajmuje się edukacją oraz sprawami międzynarodowymi. Nadzoruje pracę młodzieżówki Młodzi Chadecy, i jest szefem oddziału BChD w Mińsku

Kronika represji

Kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach 2010 roku. Został pobity przez specnaz 19 grudnia na Placu Niepodległości. Został zatrzymany w czasie pacyfikacji akcji, umieszczono go w izolatce śledczej KGB. Został oskarżony na podstawie art. 293 Kodeksu Karnego.

31 grudnia Rymaszeuski został zwolniony po podpisaniu dokumentu, w którym zobowiązał się do nie opuszczania Białorusi. 30 marca 2011 roku zostało sformułowane oskarżenie na podstawie art. 342 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział z naruszeniem porządku publicznego). 20 maja 2011 roku został skazany przez Frunzenski Sąd w Mińsku (sędzina Żanna Żukowska, prokurator Każeunikau) na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.