Blog

8 Articles

Ksiądz Uladzislaw Lazar zwolniony z aresztu śledczego KGB

Ksiądz Uladzislaw Lazar zwolniony z aresztu śledczego KGB

Informacja o zwolnieniu księdza pojawiła się na stronie internetowej catholic.by

„Kompetentne organy państwowe poinformowały Nuncjaturę Apostolską Białorusi, że nie ma więcej podstaw do dalszego zatrzymywania księdza Uładzdilława Lazara w areszcie. W toku trwającego śledztwa podjęto decyzję, że duchowny powinien przebywać na wolności, mając swobodę poruszania się i działania zgodnie z określonymi normami, przy jednoczesnym obowiązku codziennego meldowania się w komisariacie milicji. Nuncjusz apostolski został poproszony o zabranie duchownego z aresztu”.

Aktywiści zwrócili się do Amnesty International o przyznanie księdzu Lazarowi statusu więźnia politycznego

Aktywiści zwrócili się do Amnesty International o przyznanie księdzu Lazarowi statusu więźnia politycznego

26 listopada do międzynarodowej organizacji Amnesty International  wysłano wniosek z prośbą o uznanie księdza Uladzisława Lazara więźniem politycznym.

Pod wnioskiem podpisali się: współprzewodniczący  Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji  Paweł Siewiaryniec, współprzewodniczący “Młodego Frontu” Dzmitrij Daszkiewicz i przedstawicielka ruchu społecznego „Za Wolność” Anna Szapućko.

Bronić czy postawić krzyżyk na Lazarze?

Bronić czy postawić krzyżyk na Lazarze?

Przeglądając Internet natknąłem się w sieci na artykuł cenionej Swietłany Kalinkiny  z “Narodnej Woli”, poświęcony zagadkowemu aresztowaniu katolickiego księdza Uladzisława Lazara i stanowiska zajmowanego przez białoruskich obrońców praw człowieka. Swietłana Kalinkina – jedna z najbardziej znanych, barwnych i głośnych publicystek naszych mediów. Można powiedzieć, że jej słowo rozbrzmiewa w dość szerokich kręgach czytelników.

Społeczeństwo żąda, aby uznać księdza Lazara więźniem sumienia

Społeczeństwo żąda, aby uznać księdza Lazara więźniem sumienia

Komitet organizacyjny partii „Białoruska chrześcijańska demokracja”, międzynarodowa organizacja społeczna “Młody front” (Czechy) i ruch w obronie praw człowieka „Za wolność” zwracają się do międzynarodowej organizacji obrony praw człowieka Amnesty International o uznanie księdza Uladzisława Lazara więźniem sumienia.

Bez ojca Lazara

Bez ojca Lazara

W Mińsku odbywa się tradycyjne, ogólnobiałoruskie spotkanie księży katolickich, którzy modlą się za swego kolegę z Borysowa, ojca Uladzisława Lazara, aresztowanego przez KGB.