Blog

One Article

Ryhor Kijko

Ryhor Kijko

Ryhor Kijko – artysta, malarz, weteran Białoruskiego Frontu Ludowego, jeden z inicjatorów stworzenia pomnika w Kuropatach. Urodził się 27 czerwca 1951 roku we wsi Celujkowo, w obwodzie Ługańskim na Ukrainie, w rodzinie nauczycieli. Jego rodzina z czasem przeprowadziła się na Białoruś, do Bobrujska, skąd pochodziła jego mama. W 1980 roku Ryhor Kijko ukończył Białoruski Instytut artystyczny o specjalności “artysta-ceramik”. Jest członkiem Białoruskiego związku artystów, bierze udział w pracach zrzeszenia “Pogoń”. Działa w Białoruskim Froncie Ludowym od momentu założenia ruchu i partii. Po podziale partii w 1999 roku został członkiem Konserwatywno-Chrześcijańskiej Partii BFL. Brał udział wielu ulicznych akcjach. Wykłada, zajmuje się pracą twórczą.

Kronika represji
Wielokrotnie był zatrzymywany przez milicję. Wiosną 1996 roku Kijko został skazany na 8 dni aresztu za udział w pikiecie solidarności z jego ukraińskimi przyjaciółmi, zatrzymanymi w Mińsku w czasie “Czarnobylskiego szlaku”.

1 kwietnia 1997 roku Ryhor Kijko został aresztowany i oskarżony o chuligaństwo podczas Dnia Woli 25 marca. Tego dnia doszło do wielu starć demonstrantów z milicją. Wtedy też zatrzymany został Aleksander Bondariew. W sprawie “Dnia Woli -97” było oskarżonych 5 osób.

Kijko przetrzymywany był a areszcie na Wołodarce 3 miesiące, a w lipcu zmieniono mu środek zapobiegawczy – zwolniono go z aresztu, otrzymał jedna zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Skazano go na 2 lata pozbawienia wolności i skierowano go na roboty przymusowe. 26 kwietnia 1999 roku wyszedł na wolność. Kontynuował działalność polityczną. W Dzień Woli w 2000 roku został zatrzymany w centrum Mińska z żoną i córką. W  2001 roku uczestniczył w obronie Kuropat przed próbami zburzenia pomnika i poprowadzenia przez tamtejszy las drogi.