This website is not updated. Political prisoners from 2020 can be found here https://prisoners.spring96.org/en

Blog

2 Articles

Natalia Radzina: “Zdrowie i życie więźniów politycznych jest w poważnym niebezpieczeństwie”

Natalia Radzina: “Zdrowie i życie więźniów politycznych jest w poważnym niebezpieczeństwie”

Mówi się dziś dość dużo o tym, że należy wymagać uwolnienia więźniów politycznych w Białorusi, ale prawie wcale nie mówi się o tym, w jakich warunkach przychodzi żyć więźniom sumienia. Redaktor strony “Chartia-97″ Natalia Radzina spędziła niejeden miesiąc w tzw “amerykance” – areszcie śledczym KGB. O torturach, szczególnie wobec więźniów politycznych, jej strona pisze dość często. O tym i innych aspektach dziennikarka opowiedziała stronie palitviazni.info.

Natalia Radzina

Natalia Radzina

Dziennikarka i redaktor opozycyjnego portalu charter97.org. Urodziła się 3 maja 1979 roku w Korbinie (obwód brzeski) w rodzinie wojskowego. Dziennikarstwem zajmuje się od 1997 roku. Ukończyła dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, równocześnie pracowała w niezależnych mediach. Pracowała w gazecie “Imia”, “Narodnaya Wolia”, “Nowosti”, “Nasza swaboda”. Wielokrotnie otrzymywała kary aresztów, była bita podczas komentowania akcji protestu opozycji. 16 marca 2010 roku podczas rewizji w biurze redakcji  portalu charter97.org została uderzona w twarz przez funkcjonariuszy struktur siłowych w cywilu. W 2010 roku została nominowana przez znaną brytyjską organizację na rzecz praw człowieka “Index on Censorship” do nagrody “Wolność słowa” w kategorii “Za walkę przeciwko represjom i za działalność w celu zmiany sytuacji politycznej”.

Kronika represji

Podczas pacyfikacji akcji opozycji na placu Niepodległości 19 grudnia 2010 roku, Natalia Radzina została silnie uderzona w głowę. Radzina została zatrzymana w redakcji portalu charter.97 i przewieziona do aresztu KGB. Pod koniec grudnia 2010 roku przedstawiono jej zarzuty  z artykułu 293 Kodeksu karnego, pkt.1 i 2 (“masowe zamieszki”) . 28 grudnia Radzinie zmieniono środek zapobiegawczy. Otrzymała ona zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, mieszkała domu rodzinnym w Korbinie. 1 kwietnia 2011 roku uciekła z Białorusi, we wrześniu otrzymała azyl polityczny na Litwie. Niedługo po jej ucieczce, zawieszono przerwano przeciwko niej, jednakże według ekspertów, gdyby Radzina zdecydowała się wrócić do kraju i kontynuować działalność jako dziennikarz, władze mogłyby szybko sformułować nowe oskarżenie.

W październiku 2011 roku Natalia Radzina został laureatką nagrody za wolność prasy Międzynarodowego komitetu ochrony dziennikarzy. Obecnie dziennikarka mieszka i pracuje w Warszawie.