Blog

5 Articles

Nasta Daszkiewicz: Dzmitrija z więzienia witać będzie gęś z jabłkami

Nasta Daszkiewicz: Dzmitrija z więzienia witać będzie gęś z jabłkami

Młodzieżowa aktywistka, Nasta Daszkiewicz (Położanka) nie raz doświadczyła prześladowań ze strony władz za swoje przekonania polityczne , а jej mąż, lider “Młodego Frontu” Dzmitrij Daszkiewicz, znajduje się obecnie w grodnieńskim więzieniu. W tymże zakładzie karnym w zeszłym roku para wzięła ślub,  26 grudnia, choć zamiar taki mieli już w 2010. Nasta Daszkiewicz opowiedziała w nowym wydaniu programu «Stalkerzy Wolności» historię swojej miłości, więziennego małżeństwa i oczekiwania na męża.

Nasta Daszkiewicz

Nasta Daszkiewicz

Nasta Daszkiewicz (Pałażanka) Wiceprzewodnicząca „Młodego Frontu”, charyzmatyczna liderka narodowo zorientowanej młodzieży demokratycznej. Urodzona 2 sierpnia 1990 roku w Mińsku. W latach 1997-2008 uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 w Mińsku (z rozszerzonym językiem niemieckim). Od 2008 roku studiuje na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na wydziale filozofii i polityki.

W wieku 14 lat wstąpiła do „Młodego Frontu”. Od samego początku była represjonowana przez władze. Bardzo szybko stała się liderem młodofrontowej młodzieży. W 2007 roku została oskarżona na podstawie art. 193 Kodeksu Karnego (działanie w szeregach niezarejestrowanej organizacji). Sąd postanowił wydać pouczenie.

Nasta brała udział w wielu akcjach i kampaniach organizowanych przez „Młody Front”, za co często była zatrzymywana przez milicję. Zaraz po ukończeniu 18 lat, pełnoletnia już Nasta została aresztowana. 7 listopada 2008 roku została aresztowana za udział w pikiecie antykomunistycznej

W czasie 6. Sejmu „Młodego Frontu” została wybrana na wiceprzewodniczącą organizacji.

Kronika represji

W czasie kampanii prezydenckiej w 2010 roku wraz ze swymi przyjaciółmi była wciąż poddawana presji ze strony władz. 9 grudnia 2010 roku, 10 dni przed wydarzeniami na Placu Niepodległości, wraz z innymi członkami „Młodego Frontu” Dzmitrijem Daszkiewiczem, Nikolajem Demidenko i Władimirem Jeremenko została zatrzymana. Milicja oświadczyła, że grupa młodzieży jechała kradzionym samochodem. Zostali zatrzymani na parę godzin.

Po wiecu na Placu Niepodległości, Nasta został aresztowana 20 grudnia w domu o 3:20 rano. 20-letnia dziewczyna została przetransportowana w eskorcie piętnastu funkcjonariuszy KGB. Nasta została oskarżona o organizację i udział w zamieszkach. Została umieszczona w areszcie śledczym KGB.

17 lutego 2011 roku, została zwolniona za kaucją. 08 marca 2011 została pierwszą białoruską kobietą, której przyznano Międzynarodową Nagrodę za Odwagę, która została wręczona przez sekretarz stanu USA Hillary Clinton.

30 marca zmieniono zarzuty na podstawie  art. 342 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działaniach naruszających porządek publicznych). 20 maja 2011r. została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Prywatnie, żona Dzmitrija Daszkiewicza.