This website is not updated. Political prisoners from 2020 can be found here https://prisoners.spring96.org/en

Blog

2 Articles

Aleksiej Szydłowski: „Białoruś zza granicy postrzegana jest różnie, jednak stosunek do politycznej opozycji w kraju jest niezmienny”

Aleksiej Szydłowski: „Białoruś zza granicy postrzegana jest różnie, jednak stosunek do politycznej opozycji w kraju jest niezmienny”

Aleksiej Szydłowski to prekursor mody malowania kolorowymi farbami hasła „Żywie Biełaruś!”. Człowiek, który odsiedział za to wyrok i został wydalony z uczelni … W końcu lat 90-tych moda ta, na Białorusi nie należała jeszcze do zbyt popularnych. To oczywiste, że nawet jeśli człowiek ten był zmuszony opuścić kraj na kilka lat, to nadal wszyscy, łącznie z nim są pewni, że to już niedługo … Na pytania palitviazni.info odpowiada były więzień polityczny, członek Młodego Frontu, członek organizacji Żubr, i uchodźca polityczny Aleksiej Szydłowski.

Aleksiej Szydłowski

Aleksiej Szydłowski

Młodzieżowy działacz demokratyczny. Urodził się 27 grudnia 1978 roku w mieście Stołbcy w obwodzie mińskim. Był członkiem “Młodego Frontu” i jednym z założycieli młodzieżowego ruchu “Żubr”. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, jednak z powodu aresztowania nie ukończył ich.

Kronika represji
Szydłowski został zatrzymany 25 sierpnia 1997 roku w Stołbcach. 24 lutego 1998 roku 19-letni wówczas Aleksiej Szydłowski został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Sąd w Mińsku uznał Szydłowskiego oraz innego członka “Młodego Frontu”, Wadima Łabkowicza za winnych dopuszczenia się “złośliwego chuligaństwa, zbezczeszczenia symboli państwowych i umyślnego uszkodzenia dóbr historyczno-kulturowych”. W sierpniu 1996 roku w miejscowości Stołbce napisali bowiem na ścianach domów oraz na pomnikach Lenina i Dzierżyńskiego między innymi “Paźniak nasz prezydent” i “Niech żyje Białoruś!”, pokryli je także białoruskimi symbolami narodowymi, a także podmienili czerwono-zieloną flagę na biało-czerwono-białą i wywiesili w mieście kilkanaście flag narodowych.

Do czasu wydania wyroku, Szydłowski przetrzymywany był 6 miesięcy najpierw w areszcie śledczym w Żodino, a później na Wołodarce.

Alieksiej Szydłowski został poddany amnestii, 2 dni przed końcem swojego wyroku – 23 lutego 1999 roku. Takie działanie było motywowane dwoma czynnikami: po pierwsze, przyjaciele, bliscy, koledzy z “Młodego Frontu” zamierzali 25 lutego powitać Szydłowskiego przed więzieniem na Kalwaryjskiej, po drugie, zgodnie z białoruskim ustawodawstwem, osoba, która została poddana amnestii, w przypadku kolejnego wyroku nie może być nią objęta przez okres kolejnych 10 lat. Prawdopodobnie, właśnie ten ostatni czynnik odegrał ważną rolę w dalszym życiu Aleksieja Szydłowskiego.

Pod koniec 2007 roku (5 grudnia) w jednym ze sklepów w Mińsku doszło do pewnego incydentu – pomiędzy Szydłowskim i zupełnie obcymi ludźmi wywiązała się kłótnia dotycząca portretu Łukaszenki, który wisiał nad kasą w sklepie. Nieznajomi sprowokowali bójkę i wezwali milicję. Funkcjonariusze pojawili się bardzo szybko. Nie było wątpliwości, że całe zajście było prowokacją. Aleksiej Szydłowski uczestniczył w wielu akcjach opozycji i niejednokrotnie otrzymywał areszty administracyjne. Jednak dopiero po bójce w sklepie,  przeciwko niemu została wszczęta sprawa karna za rzekome chuligaństwo. Wtedy Szydłowski zdecydował się na opuszczenie Białorusi. Obecnie mieszka wraz z rodziną w Czechach.