Sprawa Marinicza. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Michaił Marinicz

Michaił Marinicz urodził się 13 stycznia 1940 roku we wsi Staryje Gołowczicy w obwodzie homelskim. Ukończył białoruską politechnikę, miński instytut języków obcych oraz mińską szkołę partyjną. W latach  1990 – 1991 był merem Mińska, w latach 1990–1994 deputowany do Rady Najwyższej Białorusi XII kadencji, były minister kontaktów gospodarczych z zagranicą, a także były ambasador Białorusi na […]