Billboard “Wolność dla Statkiewicza” wita Białorusinów powracających z Polski

Billboard “Wolność dla Statkiewicza” wita Białorusinów powracających z Polski. Zdjęcie billboardu umieszczone jest na Facebooku żony więźnia politycznego Mariny Adamowicz.

Statkiewicz to jedyny z byłych kandydatów na prezydenta w wyborach w 2010 roku, który pozostaje za kratkami. Został on aresztowany w nocy na 20 grudnia 2010 roku.

26 maja 2011 r. został skazany na sześć lat pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze. W styczniu 2012 r. reżim zatrzymania został mocno wzmożony.

Billboard jest jednym z rezultatów inicjatywy społecznej “Wolność dla Mikołaja Statkiewicza oraz innych więźniów politycznych.”

Korespondencję do Mikołaja Statkiewicza można przesyłać na adres:

 212011, Mohylew, ul. Krupska, 99a, cela nr 4, Mikołaj Statkiewicz.

 Na Białorusi jest wciąż 11 więźniów politycznych.

nn.by

Другие политические заключённые