Jauhien Waśkowicz- 247 dni i nocy w karcerze

Od października 2011 roku zatrzymany za działalność polityczną Jauhien Waśkowicz spędził w karcerze 247 dób.

Informuje o tym biuro prasowe komitetu organizacyjnego do spraw utworzenia partii „Białoruska chrześcijańska demokracja” powołując się na sekretarza struktury Denisa Sadowskiego.

Według informacji Sadowskiego ostatnie jego zatrzymanie trwające 10 dni miało miejsce 27 grudnia 2013 roku i Nowy Rok spędził w areszcie.

Przypomnijmy, że więzień polityczny Waśkowicz odbywa karę w więzieniu nr 4 w Mohylewie, i jest poddawany silnym naciskom ze strony administracji zakładu poprawczego.

„Większość tak zwanych kar wypisuje się z jednym i tym samym sformułowaniem: „za odmowę wykonania prawomocnych poleceń pracowników więzienia”. Jauhien spędza w karcerze średnio 15-20 dób w miesiącu. Przy wzroście 186 centymetrów waży tylko 65 kilogramów. Można to porównać z warunkami przetrzymywania więźniów w sowieckim GUŁAGU albo nazistowskich obozach koncentracyjnych. Oprócz tego, nieregularnie dochodzą listy i przesyłki, zarówno do Waśkowicza, jak i od niego – donosi biuro prasowe BChD.

BChD wzywa obrońców praw człowieka i organizacje międzynarodowe do „wyrażenia swojego protestu i wpłynięcia na dyrekcję więzienia aby zaprzestała represji w stosunku do więźnia politycznego Jauhiena Waśkowicza”.

Przypomnijmy, Waśkowicz został osądzony razem z Artiomem Prakapienką i Pawłem Syramolatauem. Został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, będąc oskarżonym o próbę podpalenia drzwi oddziału KGB w Bobrujsku. Wielokrotnie był zamykany w izolatce. Z koloni karnej został przewieziony do więzienia w Mohylewie jako „złośliwy naruszyciel porządku”.

charter97.org

Другие политические заключённые