Aleś Bialacki może otrzymać litewską Nagrodę Wolności

Na Litwie rozpatrywana jest możliwość przyznania Nagrody Wolności białoruskiemu obrońcy praw człowieka – Alesiowi Bialackiemu – poinformowało delfi.lt.

Z taką propozycją, do komisji, wystąpiła Fundacja Obrony Cywilnej i Towarzystwo Kultury Białoruskiej na Litwie.

«Odważna i konsekwentna postawa Alesia Bialackiego w sprawie ochrony praw człowieka na Białorusi, wiele razy była doceniana na świecie, poprzez wręczanie mu różnych nagród» – zauważają wymienione organizacje.

Podkreśla się również, że białoruskie Centrum Praw Człowieka «Wiosna», na czele którego, od 1996 roku, stoi Bialacki, jest jedną z głównych organizacji broniących praw człowieka na Białorusi, świadczącą prawną i inną pomoc dla osób poszkodowanych wskutek represji politycznych, a także dla ich rodzin.

W załączonym opisie działalności Bialackiego jest napisane, że od 1988 r. ponad 20 razy został zatrzymany z powodu swej działalności politycznej i obywatelskiej.

Po zatrzymaniu Bialackiego w Mińsku, pod koniec sierpnia 2011 roku, został on skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, ponieważ został uznany za winnego nie płacenia podatków od funduszy, które znajdowały się na kontach w zagranicznych bankach. Te pieniądze, Bialacki planował wykorzystać, aby pomóc ofiarom represji. Nie mógł ich oficjalnie wpłacić na konta swojej organizacji na Białorusi.

Dane dotyczące kont Bialackiego polska prokuratura i litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Mińska. Wilno i Warszawa uznały później ten krok za wielki błąd; przeproszono bliskich Bialackiego.

Nagroda Wolności wręczana jest za osiągnięcia osobom i instytucjom za wkład w ochronę praw człowieka, rozwój demokracji, wspieranie współpracy międzypaństwowej w walce o wolność samostanowienia i suwerenności narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Nagroda Wolności została zatwierdzona przez litewski sejm 15 września 2011 roku, poprzez przyjęcie specjalnej ustawy. Nagroda wynosi 5 tys. euro (17,25 tys. litów).

Pierwsza Nagroda Wolności została przyznana aktywnemu bojownikowi o wolność i demokrację, obrońcy praw człowieka, rosyjskiemu dysydentowi Siergiejowi Kowalewowi. W 2012 roku, Nagroda przypadła byłemu dysydentowi sowieckiego reżimu, przewodniczącemu Ligi Wolności Antanasowi Terleckas.

Według prawa, Nagroda corocznie przyznawana jest w rocznicę 13 stycznia – Dzień obrońców Wolności.

Другие политические заключённые