Jauhien Waśkowicz został odcięty od świata

Już od ponad miesiąca ani krewni, ani przyjaciele więźnia politycznego nie otrzymują od niego listów – poinformował „Radio Racja” sekretarz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, Denis Sadowski.

– Sam Jauhien poinformował, że wcześniej otrzymywał nie tylko listy, ale i gazety. Miesiąc temu ograniczono mu dostęp do wszelkich informacji z zewnątrz, nadal zamykają go w karcerze, co najmniej 2 razy w miesiącu, profilaktycznie, jak sam mówi.

Jauhien Waśkowicz został skazany, wraz z Artiomem Prakapienką i Pawłem Syramolatauem, na 7 lat pozbawienia wolności, za rzekomą próbę podpalenia drzwi bobrujskiego wydziału KGB. We wrześniu ubiegłego roku Paweł Syramolatau wyszedł na wolność po tym, jak napisał prośbę o ułaskawienie do Łukaszenki. Jauhien Waśkowicz i Artiom Prakapienka odmawiają napisania ułaskawienia

Другие политические заключённые