Władze nie pozwoliły na powitanie Pawła Sewiaryńca na wolności

Rankiem 19 października, krewni, przyjaciele, współpracownicy i przedstawiciele mediów zamierzali powitać więźnia politycznego u bram specjalnej jednostki penitarnej we wsi Kuplin (rejon pużański, okręg brzeski), gdzie Paweł odbywał wyrok. Do spotkania jednak niedopuściła administracja. Jak podało o 6 rano Radio Swaboda, Sewiaryniec został wypuszczony wcześniej, czyli nocą. Paweł został zawieziony na stację kolejową i wsiadł do pociągu do Mińska.

Na dworcu w Mińsku zatrzymano kilku dziennikarzy, którzy przyjechali sfilmować uwolnienie Pawła i zrobić z nim wywiad – Jegora Majorczyka, Siarhieja Gudilina, Alesia Pileckiego, Aleksandra Wosiukowicza, Borysa Goreckiego. Dokładna ilość zatrzymanych osób jest póki co nieznana.

Na posterunek odwieziono także współpracownika Sewiaryńca z BChD Witalija Rymaszewskiego, który na peronie wygłaszał mowę. Na dworcu znajdowało się wiele jednostek specnazu (OMON).

Другие политические заключённые