Papież Franciszek śledzi losy księdza Lazara

Jak podaje oficjalna strona internetowa rzymskokatolickiego kościoła na Białorusi, 3 października Papież Franciszek przyjął uczestników konferencji Rady Papieskiej «Iustitia et pax». Konferencja odbyła się w Rzymie w związku z 50 – leciem wydania encykliki Jana XXIII «Pacem in terris» („Pokój na Ziemi”), w której uczestniczy metropolita Mińsko-Mohylewskiej Archidiecezji, arcybiskup Tadeusz Kondrusewicz. W trakcie audiencji metropolita osobiście spotkał się z Papieżem.

Białoruski hierarcha przekazał Papieżowi białoruski przekład encykliki Franciszka «Lumen fidei» («Światło wiary»), informując również o jej prezentacji w Mińsku. Ojciec Święty podziękował i uważnie przejrzał wydanie.

Następnie Papież zadał kilka pytań na temat sytuacji księdza Uladzisława Lazara. Wyraził on przy tym wielkie zaniepokojenie jego aresztowaniem, co uczynił również na audiencji 30 września dla nuncjusza papieskiego na Białorusi, Arcybiskupa Claudio Gugerotii. Papież podkreślił, że pragnie osobiście poznać szczegóły sprawy i jej dalsze losy.

svaboda.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые