Więzień polityczny Autuchowicz dokonał samookaleczenia

Mikołaj Autuchowicz sięgnął po skrajne środku w celu zaprotestowania przeciw bezprawnym represjom.

Odbywający wyrok w grodnieńskim więzieniu nr 1 przedsiębiorca z Wołkowyska ciężko się poranił otwierając sobie brzuch za pomocą ostrza.

Informuje o tym, odsyłając do własnego źródła strona organizacji „Platform innovation”.

Wobec Mikołaja Autuchowicza dwa lata z rzędu stosowane są bezprawne sankcje, dokładnie w chwili upłynięcia terminów wszystkich wydanych przeciwko niemu wyroków. 4 września 2013 roku, gdy więzień polityczny miał tylko około miesiąca do zakończenia wszystkich swoich kar, nałożono na niego nowe sankcje, pozbawiając go możliwości odbiór paczek i spotkań z bliskimi.

Według niepotwierdzonych informacji, przyczyną tego stała się rzekoma nieobecność Mikołaja Autuchowicza 26 sierpnia 2013 na swojej pryczy po capstrzyku.

Według tego samego źródła, decyzja więźnia wywołana nałożonymi sankcjami uzasadniona jest faktem, że więzień cały czas stara się unikać łamania regulaminu, nie prowokując administracji więziennej w żaden sposób.

„Ponieważ jest żołnierzem, potrafi wstać rano i położyć się na czas do łóżka. Jest przyzwyczajony do takiego trybu życia. Przyzwyczaił się tez przez pół roku z nikim nie rozmawiać, zadowalając się kilkoma niezbędnymi słowami codziennie,  a to wszystko, by nie pozwolić na dalsze prowokacje”– informuje źródło.

W ten oto sposób administracja więzienia stara się utrzymywać Mikołaja Autuchowicza w trybie „więźnia umyślnie łamiącego regulamin”. W tym trybie łatwo skazać go wg art. 411 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś (Umyślne nieprzestrzeganie regulaminu zakładu karnego, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności) i rozszerzyć wyrok, lub obarczyć nadzorem prewencyjnym po uwolnieniu.

„Jeśli to właśnie takie są zamiary administracji, to Mikołaj Autuchowicz może jeszcze długo nie wyjść na wolność. Znajdując się za kratami dłużej niż inni więźniowie polityczni, rozumie to doskonale, że dawanie powodów administracji do nowych sankcji i kar to zbyt wielki luksus, by sobie na niego pozwolić, zatem unika tego za wszelką cenę. Otrzymane przez nas informacje świadczą o tym, że wywiera się na niego presję” – podaje „Platform innovation”.

By sprawdzić prawdziwość zajścia, obrońcy praw człowieka wnieśli zapytania do grodnieńskiego więzienia nr1 i do Departamentu Penitencjarnego MSW.

Weteran wojny w Afganistanie, Mikołaj Autuchowicz został skazany w maju 2010 roku na pięć lat więzienia o zaostrzonym rygorze za posiadanie pięciu naboi w broni myśliwskiej.

Obrońcy praw człowieka uznali go za więźnia politycznego, skazanego za aktywną działalność społeczną i walkę z korupcją.

charter97.org

Другие политические заключённые