Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Andreja Hajdukowa

Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę kasacyjną Andreja Hajdukowa, pozostawiając wyrok bez zmian.

Przypomnijmy, że 1 lipca, na posiedzeniu niejawnym Hajdukou został uznany winnym usiłowania nawiązania kontaktów z zagranicznym wywiadem, bez znamion zdrady państwa.

Prześladowania z użyciem postępowania karnego zostały wszczęte wobec Andreja Hajdukowa na początku listopada 2012 roku, gdy funkcjonariusze Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego zatrzymali go i umieścili w areszcie śledczym KGB. 13 listopada 2012 tenże Komitet Bezpieczeństwa Państwowego rozpowszechnił informacje o powstrzymaniu bezprawnej działalności obywatela republiki Białoruś, zajmującego się zbieraniem i przekazywaniem informacji gospodarczych i politycznych na zlecenie obcego wywiadu. Wobec zatrzymanego wszczęto sprawę karną w świetle art. 356 ust. 1 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś (zdrada państwa w formie działalności agenturalnej). Czyn przekwalifikowano w trakcie procesu sądowego, na art. 356-1 oraz art. 14 ust. 1 Kodeksu Karnego.

Andrej Hajdukou przed aresztowaniem pracował w zakładzie rafineryjnym Naftan w Nowopołocku, a 8 listopada 2012 roku zatrzymało go KGB pod zarzutem zbierania i przekazywania informacji dla obcego wywiadu i zdrady państwa.

Obrońcy praw człowieka uważają, że skazanie A. Hajdukowa jest nieuzasadnione i posiada charakter polityczny, ponieważ w znacznym stopniu opiera się na podniesieniu statusu i roli KGB w państwie, z pomocą niedopuszczalnych w społeczeństwie demokratycznym metod, natomiast samo pozbawienie wolności zostało zrealizowane bez poszanowania prawa do sprawiedliwego procesu, oraz innych praw i wolności gwarantowanych przez Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka i Obywatela, a kontynuacja pozbawienia wolności posada charakter jawnie nieproporcjonalny (nieadekwatny) wobec czynu, o który został oskarżony Hajdukou.

spring96.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые