Aleś Bialacki jest jednym z trzech kandydatów do nagrody Vaclava Havla w dziedzinie praw człowieka

Uwięziony przewodniczący Centrum Praw Człowieka Wiasna, Aleś Bialacki, Stowarzyszenie Młodych Prawników (Gruzja) i Rights Defence Network (Chiny) to trzej kandydaci do nagrody Vaclava Havla w dziedzinie praw człowieka. Komisja kwalifikacyjna składająca się z niezależnych działaczy, pod przewodnictwem Jean-Claude Mignona, przewodniczącego Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy (PACE), 26 sierpnia przygotowała short list na podstawie selekcji 27 kandydatur odpowiadającym kryteriom nagrody.

Jak podaje strona internetowa Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy, początkowo jury przedstawia listę sześciu kandydatów, na której znalazła się Ludmiła Aleksejewa (Rosja), Aleś Bialacki (Białoruś), Gruzińskie Stowarzyszenie Młodych Prawników (Gruzja), Węgierski Komitet Helsiński (Węgry), Psychologiczne Centrum Ochrony Niepełnosprawnych (Węgry) i Sieć Obrony Praw (Chiny).

Białoruskiego obrońcę praw człowieka wsparło ponad 30 polskich organizacji pozarządowych.  Inicjatywa zgłoszenia Alesia Bialackiego do nagrody Havla należy do Fundacji Stefana Batorego.

„Należy wspierać i stawiać w centrum uwagi te osoby, które biorą na siebie odpowiedzialność w zakresie obrony praw człowieka i to jest minimum tego, co możemy dla nich zrobić. To właśnie sedno istnienia tej nagrody”, powiedział przewodniczący Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy Jean-Claude Mignon podając wyniki głosowania.

Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone przez przewodniczącego PACE o 12.30 pierwszego dnia pierwszej sesji jesiennej w Strasburgu, 30 września 2013.

Celem nagrody Vaclava Havla w dziedzinie praw człowieka jest wsparcie wybitnych działaczy w zakresie ochrony praw człowieka w Europie i poza jej granicami. Nagroda ta wręczana jest rokrocznie na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, we współpracy z Biblioteką Vaclava Havla i funduszem „Charta 77”. Jej wysokość wynosi € 60 000.

Другие политические заключённые