Jauhien Waśkowicz znów odbywa karę w karcerze

Więzień polityczny i działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Jauhien Waśkowicz spędził kolejne 10 dób w karcerze w mohylewskim więzieniu nr 4.

Informację tę uzyskał sekretarz komitetu organizacyjnego partii Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Denis Sadowski:

– W końcu lipca Jauhiena zamknięto do karceru. 3 sierpnia go wypuszczono z niego. Dostał 10 dób, przy czym nie podał nawet na jakiej podstawie go ukarano. Karcer raz w miesiącu to wobec niego zaplanowane działanie.

Począwszy od maja 2011, gdy Waśkowicz rozpoczął odsiadywanie wyroku, w karcerze przesiedział prawie 200 dób. Jak twierdzi Denis Sadowski, administracja więzienia naciska na niego, by napisał wniosek o ułaskawienie. On tymczasem kategorycznie odmawia.

Waśkowicz został skazany na 7 lat pozbawienia wolności za radykalną akcję przeciwko bobrujskiemu oddziałowi KGB. Mężczyzna próbował podpalić drzwi budynku.

racyja.com

Другие политические заключённые