Maryna Adamowicz: Najważniejsze żądanie do władz, to rehabilitacja więźniów politycznych

Rehabilitacja więźniów politycznych powinna pozostać podstawowym żądaniem wobec władz Białorusi – uważa Maryna Adamowicz, żona więźnia politycznego, byłego kandydata na prezydenta Mykoły Statkiewicza.

Ponadto, Maryna Adamowicz cytuje zdanie Mykoły Statkiewicza, które ten ostatni wyraził w swoim liście z mohylewskiego więzienia, w którym odbywa wyrok:

– Osobiście bardzo martwi mnie to, co dzieje się wokół kwestii więźniów politycznych. Obrońcy praw człowieka zaproponowali odstąpić od żądania rehabilitacji dla przywrócenia praw politycznych, odwołania wyroków, itd.., zwróciwszy się przez platformę Facebook, m.in. do Mykoły Statkiewicza o poparcie tego stanowiska. Jednak odpowiedź Statkiewicza nie została podana do wiadomości, ani nie wpłynęła na stanowisko tych, których dotyczyła.

Według Maryny Adamowicz, Mykoła Statkiewicz uważa, że niezależnie od sytuacji, możliwości i rzeczywistości dnia obecnego, najważniejszym żądaniem pozostaje nadal uzyskanie rehabilitacji dla wszystkich ofiar wyroków politycznych w Białorusi. I nie wolno nam w żaden sposób z żądania tego zrezygnować, mówi Maryna Adamowicz.

racyja.com

Другие политические заключённые