Paweł Sewiaryniec: Wyłącznie całkowita i bezwarunkowa rehabilitacja

Paweł Sewiaryniec jest przekonany, że walka o pełną i bezwarunkową rehabilitację więźniów politycznych jest koniecznością.

Serwis prasowy Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji zapytał Pawła Sewiaryńca o jego stosunek do propozycji rezygnacji z żądań całkowitej rehabilitacji więźniów politycznych.

– Obecnie pojawiają się propozycję weryfikacji żądania rehabilitacji więźniów politycznych, na którą nalega Unia Europejska. Mówi się o nierealności żądań pełnej rehabilitacji od reżimu i skupieniu na „politycznym” ustępstwie zdjęcia ciążących na więźniach wyroków. Co Pan o tym sądzi?

– To dziwne stanowisko. Odsiedzieć trzy lata za nieprawdziwe zarzuty, a potem w wyniku międzynarodowego targu otrzymać prawo do uczestnictwa w nieistniejących „wyborach”? Nawet w ZSRR przeprowadzono rehabilitację ofiar stalinizmu i przyznano, że skazano ich bezprawnie. Walka o pełną rehabilitację jest naszym długiem wobec ofiar represji. Reżim więzi Andreja Hajdukowa, rozpoczyna nowe sprawy karne przeciw organizatorowi schroniska dla bezdomnych, katolika Aleksejowi Szczadrowowi, aresztuje księdza Uladzisława Lazara; porywa córkę członka BChD Wiaczasława Szelega, a jego samego poddaje pobiciu. Ponownie sądzi Uladzimira Jaromienaka i Wasyla Parfiankowa, kontynuuje męczenie Statkiewicza, Waśkowicza, Bialackiego, Autuchowicza, Daszkiewicza, Lobawa, Aliniewicza, Franckiewicza, Prakapienki, Dziadoka – tymczasem my mamy się zastanawiać, jak by tu poprawić byt lobbystów reżimu?

Tylko całkowita i bezwarunkowa rehabilitacja. Nic innego nie wchodzi w grę. Prędzej, czy później Białoruś będzie wolnym krajem i wówczas sprawiedliwość się odrodzi.

charter97.org

Другие политические заключённые