Grzywny za solidarność z Alesiem Bialackim

Obrońcy praw człowieka z „Wiasny”, Tacjana Rewiaka i Uladzimir Łabkowicz zostali skazani na karę grzywny w wysokości 30 jednostek podstawowych na osobę (3 miliony rubli).

Jak donoszą media, w przeddzień zdarzenia dwójka „Wiasnowców” była zatrzymana w trakcie akcji solidarności w 2-gą rocznicę aresztowania przewodniczącego „Wiasny” Alesia Bialackiego. Funkcjonariusze Urzędu Spraw Wewnętrznych rejonu Radzieckiego w Mińsku sporządzili protokoły o organizacji nielegalnej pikiety i odesłali zatrzymanych do sądu, który uznał, że protokoły zostały sporządzone nieprawidłowo, po czym oboje zatrzymanych wypuszczono.

Mimo to, późnym wieczorem Tacjana Rewiaka i Uladzimir Łobkowicz otrzymali telefonicznie wezwanie na posterunek, z obowiązkiem stawienia się nazajutrz rano. Gdy ci stawili się 6 sierpnia w oddziale Urzędu Spraw Wewnętrznych rejonu Radzieckiego, obrońcom praw człowieka przedstawiono nowe protokoły, po czym ponownie odesłano ich do sądu Rejonu Radzieckiego w Mińsku.

Sędzia Dzmitrij Pauliuczenka skazał skazał Pana Łabkowicza na grzywnę w wysokości 30 jednostek podstawowych (3 milionów rubli białoruskich), uznawszy go za winnego złamania normy wyrażonej w art. 23;34 ust. 1. Taki sam wyrok w postępowaniu administracyjnym spotkał nieco później Panią Rewiakę (sędzina Marina Fiedarawa).

Другие политические заключённые