Dwa lata temu w Mińsku aresztowano Alesia Bialackiego

Mińsk, 4 sierpnia. To dziś mija równo druga rocznica aresztowania Alesia Bialackiego – wiceprezesa Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, przewodniczącego nieuznawanego przez władze białoruskie Centrum Praw Człowieka „Wiasna”. Ta data uznana została za Międzynarodowy Dzień Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi.

Aleś Bialacki został aresztowany w Mińsku, 4 sierpnia 2011 roku. W listopadzie tego samego roku sąd uznał go winnym ukrywania znacznych dochodów i skazał na 4,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, oraz konfiskatę mienia.

Podstawą postępowania karnego stały się rachunki bankowe Bialackiego, które ten miał w bankach zagranicznych, środki z których przeznaczane były na działalność ochrony praw człowieka. Posiadanie rachunków w Białorusi nie było możliwym ze względu na zdelegalizowanie centrum Wiasna — władze wielokrotnie odmawiały jej oficjalnej rejestracji. Sąd nie uwzględnił nawet faktu, że rzekoma strata, na jaką Bialacki naraził państwo, została całkowicie pokryta przez dobrowolne zbiórki obywateli.

Obrońca praw człowieka odbywa swoja karę w Bobrujsku i został oficjalnie uznany za więźnia sumienia.

Data aresztowania Bialackiego została uznana za Międzynarodowy Dzień Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim Białorusi. Akcja ta poświęcona jest „współczesnym humanistom i marzycielom, a także ludziom i organizacjom ucieleśniającym Białoruś wolną i protestującą”.

Do komitetu organizacyjnego Dnia Solidarności weszli przedstawiciele Komitetu Międzynarodowej Kontroli ds. Sytuacji Praw Człowieka w Białorusi, Centrum Swobód Obywatelskich (Ukraina), Komitetu Helsińskiego Praw Człowieka (Polska), Moskiewskiej Grupy Helsińskiej (Rosja), Międzynarodowego Młodzieżowego Ruchu Obrony Praw Człowieka “Indeks Cenzury” (Wielka Brytania) i Białoruskiego Domu Praw Człowieka (Litwa). Akcje solidarności są przygotowywane w tych, oraz innych państwach świata.

„Będziemy celebrować ten dzień każdego roku, dopóki sytuacja społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi się nie zmieni: dopóki w państwie tym nie skończą się wyroki skazujące za działalność ochrony praw człowieka i dopóki nie zostaną w nim zagwarantowane fundamentalne wolności: wolność słowa, zgromadzeń i zrzeszania się” — głosi manifest komitetu organizacyjnego.

Inicjatorzy Dnia Solidarności wyrażają pewność, że sytuacja w Białorusi “jest symboliczna, nie tylko dla Europy i Azji Środkowej, ale i dla innych państw, w których aktywiści podlegają prześladowaniom a przedstawiciele władz czują się bezkarni i bez kontroli”.

Co do Białorusi, zapowiedzi wydarzeń 4 sierpnia – pikiet solidarności z więźniami politycznymi zostały podane w ponad dziesięciu miastach, przy czym w każdym z zapowiedzianych miejsc, władze zabroniły organizacji tych akcji.

W przeddzień Dnia Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim Białorusi Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka po raz kolejny wezwała władze białoruskie do niezwłocznego uwolnienia wiceprezesa organizacji Alesia Bialackiego. „Społeczność międzynarodowa nie powinna uznawać reżimu igrającego z życiem i wolnością swoich obywateli” — podkreśla się w wypowiedzi FIDH.

Do niezwłocznego uwolnienia Bialackiego i zaprzestania prześladowań obrońców praw człowieka wezwał specjalny wysłannik Rady ONZ ds. Praw Człowieka w Białorusi, Miklos Haraszti. „Uwięzienie Bialackiego jest symbolem represji wobec obrońców praw człowieka. Bialacki jest bojownikiem o prawa człowieka szanowanym na całym świecie, a jego działalność w zakresie ochrony praw człowieka jest ogólnie i dobrze znana” — głosi stanowisko wysłannika.

Haraszti wezwał władze Białorusi do zapewnienia Bialackiemu, do chwili jego uwolnienia „dostępu do każdej niezbędnej formy pomocy medycznej, oraz do zagwarantowania by warunki odsiadywania przez niego wyroku nie wpłynęły na jego stan zdrowia, oraz by Alesiowi Bialackiemu przywrócić pełnię uprawnień w kwestii widzeń i korespondencji”.

„Zatrzymanie Bialackiego to ewidentny wynik jego działalności w obszarze praw człowieka gwarantowanych przez prawo międzynarodowe. Poszukiwanie przez niego środków dla finansowania działań organizacji „Wiasna”, oraz sama jego działalność były realizowane zgodnie z prawem międzynarodowym” — podkreśla wysłannik ONZ.

„Do niezwlocznego uwolnienia Alesia Bialackiego, oraz pozostałych więźniów politycznych, jak tez do restytucji pełni ich praw obywatelskich i politycznych” wezwała oficjalny Mińsk przedstawicielka Departamentu Stanu USA, Marie Harf. „Szanujemy działalność Bialackiego, która jest ukierunkowana na obronę słabszych i wsparcie standardów w obszarze ochrony praw człowieka , bez względu na prześladowania ze strony władz Białorusi. Z niecierpliwością oczekujemy dnia, gdy głęboki szacunek do demokracji i praw człowieka w Białorusi pozwoli nam podnieść jakość naszych stosunków dwustronnych” — podała przedstawicielka Departamentu Stanu.

belapan.com

Другие политические заключённые