USA żąda uwolnienia Alesia Bialackiego

Przedstawicielka Departamentu Stanu USA Marie Harf wystąpiła ze specjalnym oświadczeniem, z okazji kolejnej rocznicy aresztowania bojownika o prawa człowieka Alesia Bialackiego.

4 sierpnia wypadła druga rocznica aresztowania przewodniczącego wiodącej białoruskiej organizacji walki o prawa człowieka „Wiasna”, Alesia Bialackiego, którego przedmiotem działalności było prawne i życiowe wsparcie ofiar politycznych represji i ich rodzin, oraz zbieranie danych i dokumentowanie faktów łamania praw człowieka na Białorusi. Właśnie dlatego dziś odbywa on 4,5 letni wyrok w zakładzie karnym.

„Szanujemy wysiłki Bialackiego dotyczące obrony uciskanych i podtrzymywanie przezeń najwyższych standardów w obszarze praw człowieka, pomimo prześladowań ze strony władz białoruskich” – mówi treść oświadczenia.

„Ponownie wzywamy władze Białorusi do niezwłocznego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, oraz do restytucji ich praw obywatelskich i politycznych. Mamy nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym szacunek do demokracji i praw człowieka w Białorusi pozwoli nam na naprawę naszych stosunków dwustronnych” — powiedziała przedstawicielka Departamentu Stanu.

W 2011 roku Departament Stanu USA przyznał Alesiowi Bialackiemu swoją doroczną nagrodę za działalność ochrony praw człowieka.

belaruspartisan.org

Другие политические заключённые