Pochód poparcia dla Alesia Bialackiego w Homlu nie uzyskał zezwolenia władz

Pochód poparcia dla Alesia Bialackiego w Homlu nie uzyskał zezwolenia władz, ze względu na to, że był planowany przez przejście podziemne i obok budynku Komitetu Wykonawczego.

Homelski Komitet Wykonawczy rozpatrzył odmownie wniosek obywateli Jurija Waroneżcawa, Leanida Sudalenki i Anatola Popławnego na przeprowadzenie masowego pochodu. Przypomnijmy, że w Homlu na dzień 4 sierpnia planowany był pochód protestacyjny przeciw uwięzieniu bojownika o prawa człowieka Alesia Białackiego i innych więźniów politycznych.

Co ciekawe, Miejski Komitet Wykonawczy nawet nie wydał decyzji w zakresie wniesionego wniosku, jak tego wymaga prawo, przysyłając jedynie zawiadomienie „O rozpatrzeniu wniosku o zezwolenie na organizację wydarzenia o charakterze masowym”. Mówi się w nim, że „stwierdza się brak możliwości udzielenia zezwolenia na organizację wydarzenia o charakterze masowym, ze względu na to, że trasa planowanego pochodu (część ulicy Sowieckiej przeznaczona do ruchu pieszego) nie spełnia wymogów ustawy o „Organizacji wydarzeń o charakterze masowym”. Zastępca przewodniczącego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Aksana Rudzianok wyjaśnia w swym piśmie, że trasa pochodu przebiega przez mniej niż 50 metrowy odcinek podziemnego przejścia i obok budynku organów wykonawczych.

Urzędniczka dodała, że wnioskodawcy nie spełnili wymogów Komitetu Wykonawczego „O organizacji wydarzeń o masowym charakterze” i nie zawarli płatnych umów z milicją, pogotowiem i służbami komunalnymi. Jak udowadnia praktyka, umów takich nie udaje się zawrzeć, ponieważ ani milicja ani pogotowie nie mają prawa ich zawierać bez zezwolenia Komitetu Wykonawczego.

„Po raz pierwszy złożyliśmy wniosek nie o pikietę, a o pochód, ponieważ nie da się podobnej inicjatywy przeprowadzić na placu przed Domem Kultury dla Głuchoniemych „Wipra” (a to jedyny plac w mieście przeznaczony do imprez masowych). Zwracamy uwagę na fakt, że urzędnicy nawet nie podjęli decyzji, a ograniczyli się do formalnej odpowiedzi. Władza jak zwykle odważnie bierze na siebie odpowiedzialność za łamanie praw konstytucyjnych swoich obywateli. Planujemy skarżyć ten papierek w sądzie” – komentuje Leanid Sudalenka.

spring96.org

Другие политические заключённые