Mikołaj Autuchowicz z więzienia wspiera swoich rodaków

Więzień polityczny Mikołaj Autuchowicz, odbywający karę pozbawienia wolności w grodnieńskim więzieniu, stale koresponduje ze swoimi rodakami, mieszkańcami Wołkowyska. Niewielu z nich przekazuje mu swoje słowa wsparcia w swoich listach. Sam Mikołaj Autuchowicz jednak, pomimo uwięzienia, znajduje dość sił, by wspierać i podtrzymywać na duchu swoich nowych znajomych, których poznał korespondencyjnie.

Aleksander Sezeń, wołkowyski działacz społeczny:

-W listach swoich traktuje o wolności, o prawach człowieka. Pisze, na przykład: „Historia pokazuje, że każda zbrodnia napotyka na karę. Nawet stąd dostrzegam, a raczej wiem o tym od dawna, że na wolności ludzie coraz częściej przerywają milczenie i otwierają oczy. A to oznacza, że zachowanie prawa chroniącego system ucisku nie powiedzie się, co tym bardziej dotyczy prób utrwalenia ustroju niewolniczego i rekonstrukcji kopii ZSRR. Ludzie mają dosyć! Obecnie, by zapobiec zamieszkom, należy wsłuchiwać się w opinie narodu, tak jak tego wymaga struktura państwa demokratycznego, którym zwie się przecież i nasz kraj”.

Mikołaj Autuchowicz jest jednym z dwunastu więźniów politycznych odbywających obecnie swoje wyroki w łukaszenkowskich więzieniach. Został on skazany na 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności w zakładzie o zaostrzonym rygorze bez konfiskaty mienia.

racyja.com

Другие политические заключённые