Więzień polityczny Aleksandr Malczanau skończył 25 lat

Swoje urodziny Aleksandr Malczanau spędził w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Urodził się on  22 czerwca 1988 roku w Borysowie, gdzie spędził całe swoje życie. Uczył się w szkole nr 22 w Borysowie. W pierwszej dekadzie po roku 2000 był aktywistą ruchu młodzieżowego «Żubr». W tym czasie działalności polityczna chłopaka stała się przyczyną skupiania na sobie stałej uwagi ze strony milicji. Pierwszy raz Malczanowa zatrzymano z paragrafu karnego za uczestnictwo w wydarzeniach na Placu w Borysowie 6 stycznia 2011. Aleksandr został oskarżony dwukrotnie, z artykułu o uczestnictwie w masowych zamieszkach, oraz bezczeszczenia symboli narodowych w trakcie w/w akcji. Był zatrzymany w areszcie KGB.

2 marca 2011 został skazany przez sąd rejonu Frunze w Mińsku na 3 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Odsiadywał on wyrok w kolonii nr 15 w Mohylewie, skąd został wypuszczony 14 września 2011 na podstawie ułaskawienia Łukaszenki, wraz z innymi więźniami politycznymi.

Mimo to, niedługo potem przeciwko Aleksandrowi wszczęto drugie postępowanie karne. W listopadzie 2011 został on powtórnie aresztowany w Borysowie i był przetrzymywany w Areszcie Tymczasowym. Tym razem opozycjonista był oskarżony o kradzież złomu. Aleksandr nie mógł znaleźć pracy, ponieważ po procesie politycznym nikt go nie chciał przyjąć, przez co zarabiał na życie swoje i rodziców emerytów zbierając złom. On sam mówi, że mieszkańcy jego miasta zwykle często wchodzili na nieogrodzony teren miejscowego zakładu metalowego, by zbierać odpady. 9 kwietnia 2012, został on skazany na rok i sześć miesięcy kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Życzenia urodzinowe dla Aleksandra Malczanowa  można przesyłać pod adres: 222125, Rejon Borysowski, Wieś Nowosady, Kolonia nr 14.

charter97.org

Другие политические заключённые