Szefowie MSW Niemiec i państw bałtyckich: Wolność dla więźniów politycznych

Państwa bałtyckie i Niemcy wzywają Ukrainę do kontynuacji reform, a Białoruś, do uwalniania więźniów politycznych.

Po spotkaniu w Kownie, szefowie MSW Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec wyrazili wsparcie dla programu  «Partnerstwa Wschodniego» UE, której celem jest zawarcie bliższej współpracy z sześcioma postradzieckimi państwami. Program ten stanowi jeden z priorytetów Litwy, wchodzącej okres przewodniczenia Radzie UE w lipcu, pisze ru.delfi.lt.

W swym oświadczeniu ministrowie «potwierdzili gotowość» do podpisania na listopadowym szczycie  «Partnerstwa Wschodniego» ugody o członkostwie stowarzyszonym i wolnym handlu z Ukrainą, zauważyli jednak, że w tym celu potrzebne są kolejne kroki, których wymaga UE.

«Ministrowie uznali wdrażany przez Ukrainę proces i wezwali ten kraj to jego kontynuowania», – głosi oświadczenie, opublikowane po spotkaniu ministrów w zespole architektonicznym kowieńskiego klasztoru w Pożajściu.

UE wymaga od Kijowa zerwania z  «selektywnym sądownictwem» – jakim terminem określa się prześladowania opozycji i przede wszystkim, aresztowanie byłej premier Julii Tymoszenko.

UE wzywa również do usprawnienia procesu wyborczego i kontynuacji reform przewidzianych w planie pracy partnerstwa.

Czterech z ministrów oświadczyło również, że  «doszli do porozumienia w zakresie konieczności skłonienia Białorusi do wprowadzenia wszechstronnych postanowień Partnerstwa Wschodniego».

«Podkreśla się, że wszyscy więźniowie polityczni powinni zostać uwolnieni i zrehabilitowani, by umożliwić UE weryfikację swojej polityki wobec Białorusi w sposób pozytywny», – głosi opinia ministrów spraw zagranicznych Litwy, Estonii, Łotwy i Niemiec Linasa Linkieviciusa, Urmasa Paeta, Edgarsa Rinkevicsa i Guido Westerwelle.

charter97.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые