Mikoła Statkiewicz – zwracam się do premiera Litwy: Nie spotykajcie się z władzami białoruskiego reżimu.

Były kandydat na prezydenta kraju i więzień polityczny, Mikoła Statkiewicz, zwrócił się do premiera Litwy.

Przed rozpoczęciem litewskiego przewodnictwa Unii Europejskiej, kandydat na prezydenta w wyborach roku 2010, lider komitetu organizacyjnego Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej  (Narodna Gramada), więzień polityczny Mikoła Statkiewicz zwrócił się do premiera Litwy, przewodniczącego Socjaldemokratycznej Partii Litwy, Algirdasa Butkeviciusa.

Przyczyną oświadczenia stało się spotkanie litewskiego premiera z Miasnikowiczem, tuż po ostatnim oświadczeniu o możliwych odwiedzinach Algirdasa Butkeviciusa na Białorusi, oraz otwarcie omawiana możliwość zaproszenia wyższych władz tego państwa na szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

“Gdy Litwa walczyła o odłączenie się od imperium radzieckiego, wielu na Białorusi wyrażało solidarność z waszą walką. Na przykład, zimą 1991 roku, gdy podpułkownik armii radzieckiej na znak protestu wobec użycia broni przez wojska radzieckie podczas zajść koło wileńskiej stacji telewizyjnej, demonstracyjnie zrezygnował z członkostwa w partii komunistycznej. Wiosną tego samego roku spotkałem się z ministrem obrony państwa Litwy, aby wyrazić swoje wsparcie dla walki toczonej przez wasz naród. W czerwcu 1991 roku, wystąpiłem w litewskiej telewizji w Kownie, zwracając się do żołnierzy pochodzenia białoruskiego, aby nie stosowali przemocy wobec narodu litewskiego. Rozumie Pan zapewne, że wtedy ryzykowałem nie tylko karierą wojskowego.

Dziś to naród białoruski potrzebuje solidarności w walce o wolność, niepodległość i nawet tożsamość narodową. Uznane międzynarodowe organizacje alarmują o rażących naruszeniach praw człowieka w naszym kraju, o powszechnych fałszerstwach wyborczych, o uczestnictwie władz w porwaniach i zabójstwach liderów opozycji. Białoruscy więźniowie polityczni poddawani są presji i nawet torturom, w celu zmuszenia ich do próśb o ułaskawienie na ręce prezydenta-uzurpatora.

Bojownicy o wolność naszego kraju postrzegają wszelkie bezpośrednie kontakty przywódców państw demokratycznych z przywódcami białoruskiego reżimu jako zdradę ideałów demokracji i próby legitymizowania dyktatury.

Zwracam się do Pana, jako do przywódcy bratniej partii – partnera Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Narodna Gramada), w myśl idei międzynarodówki socjalistycznej, z odezwą o odmowę spotkania z przywództwem reżimu białoruskiego do momentu uwolnienia ostatniego więźnia politycznego w naszym państwie”, – pisze Mikoła Statkiewicz z więzienia nr 4 w Mohylewie.

Другие политические заключённые