Wystartowała kampania solidarności “Tydzień więźnia politycznego”

17 czerwca Komitet Obrony Represjonowanych «Solidarność» rozpoczyna  informacyjną kampanię solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi “Tydzień więźnia politycznego”.

Jak powiadomiła na konferencji prasowej przewodnicząca komitetu Inna Kulej, “ludzie, którzy trafili za kratki za swoje przekonania, potrzebują czuć codziennie naszą uwagę i wsparcie. To taki maraton relacji o każdym z więźniów politycznych, przekazanych w najdrobniejszych szczegółach, z próbami odnalezienia nut i strun, które poruszą każdego człowieka, który trafi na nie na stronie internetowej, w gazetach, lub po prostu o nich usłyszy. To możliwość dotknięcia losu więźnia politycznego i poczucia potrzeby napisania mu kilku słów wsparcia. Stąd, każdy tydzień będzie poświęcony jednemu z więźniów, a cały maraton rozpocznie się od kandydata na prezydenta Mikoły Statkiewicza, odbywającegowyrok w mohylewskim więzieniu”.

Celowo dla potrzeb kampanii wydano pocztówki z napisem “Wolnemu – wolność”, wysyłane do miejsc, gdzie wszystkich 11 więźniów białoruskich odsiaduje wyroki. Planuje się również realizację akcji, spotkań i innych wydarzeń. W każdy piątek organizowany będzie nieformalny wieczór z udziałem krewnych osób represjonowanych.

Każdego tygodnia na stronie http://www.salidarnasc.org publikowane będą informacje o konkretnym więźniu politycznym w rubryce ogólnej: “Pięć przyczyn tego, dlaczego należy więcej wiedzieć o więźniu politycznym”: ważne zdarzenia z ich życia, biografie, świadectwa współpracowników, słowa wsparcia zagranicznych białoruskich działaczy społecznych , a przede wszystkim przypomnienie o konieczności korespondencji z więźniem.

Na konferencji prasowej wystąpiła żona represjonowanego Mikoły Statkiewicza, Marina Adamowicz, która opowiedziała o ostatniej rozmowie telefonicznej z mężem, podzieliła się jego spostrzeżeniami o ostatnich wydarzeniach w społeczeństwie. Podkreśliła, że bardzo potrzebuje on wyrazów solidarności, nawet jeśli sam Mikoła Statkiewicz jest człowiekiem bardzo odważnym: w 2012 był okres, kiedy ani jeden list od niego, ani do niego nie dochodził. Wytrzymał tę sytuację, mimo to, takie akcje są mu bardzo potrzebne, podobnie jak i innym więźniom”.

Kampania solidarności “Tydzień więźnia politycznego” ma zakończyć się wraz z planowanym wyjściem na wolność więźnia politycznego Dzmitrija Daszkiewicza, które przypada na koniec tego lata.

spring96.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые