Mikoła Statkiewicz: Paletskis martwi się o transport towarów przez Kłajpedę

Więzień polityczny skrytykował raport wysłannika Unii Europejskiej na Białoruś.

O tym Mikoła Statkiewicz pisze w swoim liście do żony, Mariny Adamowicz.

«Czytałem o raporcie Paletskisa. Zdziwiło mnie jego stwierdzenie o «poprawie sytuacji» w roku 2012 . O ile pamiętam, tamtego roku czterech “politycznych” zostało decyzją sądu przeniesionych z kolonii karnej do więzienia. A dla nas oznacza to zdecydowane pogorszenie sytuacji. Przykładowo, w czasach radzieckich jeden dzień w więzieniu (zamknięty zakład karny) równał się dwóch dniom w kolonii karnej . Nawet nie mówię o ciśnieniu, które musieliśmy w większości wytrzymywać. Jeśli to ma być «poprawa», to czym jest «pogorszenie»? Mam wrażenie, że pan Paletskis nie martwi się o poprawę sytuacji na miejscu, a raczej o transport towarów przez port w Kłajpedzie. W najlepszym wypadku», – uważa więzień polityczny.

Wypowiedział się on również na temat stosunków rosyjsko-białoruskich.

«W telewizji białoruskiej obejrzałem materiał o bazie lotniczej. Znów naginanie prawdy. Podniesie się bilans naftowy, ale pieniądze zostaną przejedzone, a potem będą robić nowy bilans. I co dalej?», – podkreśla Mikoła Statkiewicz.

Przypomnijmy, Mikołą Statkiewicz był jednym z kandydatów na prezydenta w wyborach w roku 2010. został on aresztowany po masowej demonstracji przeciw ich fałszerstwu.

26 maja 2011 roku polityk został skazany wyrokiem sądu Rejonu Partyzanckiego Mińska na 6 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze.

Decyzją sądu z dnia 12 stycznia 2012 roku warunki odbywania kary zostały zmienione na ostrzejsze, więzień został przeniesiony do kolonii karnej nr 17 w Szkłowie, do zakładu karnego nr 4 w Mohylewie.

Statkiewicz często trafia do karceru, więzień ma ograniczony dostęp do paczek i spotkań z krewnymi, a decyzją władz organizowane są liczne prowokacje pod jego adresem.

 

charter97.org

Другие политические заключённые