Aleś Bialacki napisał wspomnienia o wydarzeniach związanych z jego aresztowaniem.

Kończą się prace nad serią wspomnień przewodniczącego “Wiasny”, Alesia Bialackiego, związanych z jego aresztowaniem w roku 2011 .

Poinformowała o tym w «Radiu Swaboda» obrończyni praw człowieka Jelena Laptenok, z “Wiasny”:
«Są to wspomnienia, rozważania, konkretna analiza tamtych wydarzeń, poprzedzających jego aresztowanie. Sprawa dotyczy wydarzeń z 19 grudnia 2010, oraz o przeszukaniach w “Wiaśnie”, zorganizowanych tuż po. To bardzo ciekawe wspomnienia, tym ciekawiej jest zapoznać się z nimi jeśli było się wtedy obecnym, głównie ze względu na niepowtarzalny punkt widzenia samego Alesia. Przysłał mi już ostatni fragment wspomnień, teraz przekazano je już do edycji i publikacji, najpierw w internecie, a potem, kto wie, może w formie osobnej książki. Obecnie oczekuję od niego ostatecznych uwag na temat pracy, którą już wykonałam z jego listami. Najprawdopodobniej pierwsze części wspomnień pojawią się w sieci do 4 sierpnia – czyli w drugą rocznicę aresztowania Alesia».

W tym roku wydano zbiór artykułów Alesia Bialackiego «Асьвечаныя Беларушчынай». Część artykułów z tej książki składa się z dzieł napisanych w kolonii bobruskiej, w której siedzi ten obrońca praw człowieka.

Aleś Bialacki został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności pod zarzutem ukrywania dochodów uzyskanych za granicą. Obrońca praw człowieka w sadzie potwierdził, że otrzymane fundusze były przeznaczane na wsparcie ofiar politycznych represji na Białorusi. Społeczność demokratyczna kraju, międzynarodowi obrońcy praw człowieka zażądali od władz Białorusi uwolnienia Alesia Białackiego, uważanego za więźnia politycznego.

Другие политические заключённые