ONZ w sprawie Alesia Bialackiego

Rada ONZ  ds. praw człowieka w przyjętej niedawno rezolucji potępiła prześladowania obrońców praw człowieka ze względów na źródła otrzymywania przez nich finansowania na swoją działalność.

Zdaniem przewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), jest to silny sygnał wsparcia ze strony ONZ dla obrońców praw człowieka na całym świecie, którzy pozbawiani są możliwości otrzymywania finansowania, przeciwko którym wszczyna się sprawy karne za ich działalność na rzecz praw człowieka, informuje Radio Swoboda.

W informacji prasowej dotyczącej tej rezolucji międzynarodowi obrońcy praw człowieka podkreślają, że rezolucja ta ma bezpośredni związek ze sprawą Alesia Bialackiego. Zgodnie z wnioskami Grupy Roboczej ONZ ds. niczym nie umotywowanych zatrzymań, Bialackiego skazano na Białorusi, łamiąc międzynarodowe zobowiązania państwa dotyczące zakazu ingerowania w finansowanie działalności organizacji pozarządowych.

charter97.org

 

Другие политические заключённые