Poczobut nadal bez prawa wyjazdu z Białorusi

Międzynarodowa organizacja „Reporterzy bez Granic” wezwała białoruskie władze, by anulowały wyrok nałożony na Andrzeja Poczobuta w 2011 roku, i pozwoliły mu na swobodne wyjazdy z terytorium Republiki Białoruś. Organizacja zwraca uwagę, że Poczobut w każdej chwili może wrócić do więzienia.

Oświadczenie ma związek z umorzeniem drugiej sprawy karnej przeciwko Andrzejowi Poczobutowi.

„Reporterzy bez Granic” z zadowoleniem przyjmują decyzję o zamknięciu sprawy karnej w sprawie zniesławienia Łukaszenki, która została wytoczona przeciwko Andrzejowi Poczobutowi w czerwcu 2012 roku. Tym niemniej, białoruski korespondent «Gazety Wyborczej», nadal odbywa wyrok trzech lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, na który został skazany w 2011 roku, na podstawie podobnych zarzutów.

„Wzywamy władze, aby anulowały poprzedni wyrok Poczobutowi, który był wyrokiem ewidentnie politycznym, by umorzyły poprzednie postepowanie sądowe i pozwoliły mu na wyjazdy za granicę.” – apeluje organizacja.

„Art. 367, 368, 369 i 369,1 kodeksu karnego (zniesławienie i znieważenie prezydenta i dyskredytacja kraju) oraz inne artykuły ograniczające wolność słowa, powinny zostać zniesione.

Zakończenie postępowania karnego przeciwko dziennikarzowi, który ciągle znajduje się pod presją, nie jest wystarczającym krokiem” – napisali „Reporterzy bez granic” na swojej stronie internetowej.

Po umorzeniu 15 marca br. sprawy karnej, Andrzej Poczobut może podróżować po Białorusi, co ułatwi mu pracę dziennikarską, ale nadal nie może wyjeżdżać za granicę, ponieważ ciąży na nim jeszcze poprzedni wyrok. Jeśli naruszy zasady zwolnienia warunkowego, może wrócić do więzienia.

Kiedy Poczobut został aresztowany 21 czerwca 2012 roku, władze oskarżyły go o zniesławienie Łukaszenki, zgodnie z art 367.2 Kodeksu karnego. Językoznawcy badający artykuły dziennikarza, które ukazały się na portalach charter97.org i „Biełarusskij partizan” stwierdzili, że znajdują się w nich zwroty, rzekomo „obrażające głowę państwa” i „dyskredytujące Republikę Białoruś”.

 

 

Kresy24.pl/rsf.org

Другие политические заключённые