Jauhien Waśkowicz trafił do karceru

Adwokatowi więźnia politycznego, Jauhiena Waśkowicza odmówiono 4 października spotkania ze swoim klientem. Przyczyna takiej decyzji – Waśkowicz kolejny raz został umieszczony w karcerze. Tym razem na 7 dni.   

“Oczywiste jest, że administracja kolonii nie zamierza zaprzestawać stosowania represji wobec tego więźnia politycznego,  gdyż odmówił on podpisania prośby o ułaskawienie” – zauważył przedstawiciel BChD, Demis Sadowskij.

belaruspartisan.org

Другие политические заключённые