Mykoła Statkiewicz nie będzie prosił o ułaskawienie

Kandydat na prezydenta, więzień polityczny Mykoła Statkiewicz nie napisał prośby o ułaskawienie. Taką informacje przekazała jego żona Marina Adamowicz.

“Mykoła już niejednokrotnie wypowiadał się na ten temat – nie pisał on i nie zamierza pisać prośby o ułaskawienie. Wręcz przeciwnie,  napisał on oświadczenie do administracji kolonii, by władze już więcej nie zwracały się do niego z taką propozycją.  Mówił, że dali mu słowo. Mykoła dobrze wie i już nie raz o tym mówił i podkreślał w swojej mowie końcowej podczas procesu, że niedopuszczalne jest by przestępców prosić o ułaskawienie. Jest to dla niego niedopuszczalne zarówno pod względem moralnym, jak i politycznym. Dlatego, że nie może zdradzić ludzi, którzy mu zawierzyli, nie może zdradzić sprawy, którą zajmuje się od ponad 20 lat”.  

Jak poinformowało «Радыё Свабода» mama więźnia politycznego Marina Lobowa, jej syn Eduard Lobau również nie pisał żadnych próśb o ułaskawienie. Z jej informacji wynika, że z taką prośbą do Łukaszenki zwracał się Siarhiej Kawalenka i jeszcze jeden więzień polityczny, jeden z anarchistów, nazwiska jednak nie zna.

belaruspartisan.org

Другие политические заключённые