Blog

One Article

Fiodar Mirzajanau

Fiodar Mirzajanau

Urodził się 9 grudnia 1990 roku w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Ukończył gimnazjum, podczas nauki był aktywnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego w mieście, obwodzie i kraju: brał udział w olimpiadach z historii, informatyki i geografii. W 2008 roku rozpoczął studia na kierunku “Zarządzanie” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności “ekonomiczna cybernetyka”. Gdy był jeszcze studentem, narodziła się jego pasja do modeli gospodarczego rozwoju kraju, spróbował swoich sił w nauce, został uczestnikiem międzynarodowej studenckiej konferencji naukowo-praktycznej. Pasjonuje się turystyką, kolarstwem, literaturą.