Dzmitrija Daszkiewicza w więzieniu odwiedził obrońca

24 maja, obrońca lidera organizacji «Młody Front» uzyskał możliwość odwiedzenia go w więzieniu.
Anastazja Daszkiewicz tak informuje Radio Swaboda: «U niego wszystko w porządku. Nastrój dobry, wygląda też dobrze. Nie skarży się na nic, w szczególności brak jest nowych informacji, niewiele mówi o sobie». Żona więźnia politycznego dodaje, że w swoim liście Dzwmitrij pisze: «Kocham i całuję» – «To u nas w każdym liście się pojawia». Dzmitrij Daszkiewicz trzymany jest jak poprzednio, w pojedynczej celi, w grodnieńskim więzieniu za umyślne złamanie regulaminu więziennego. 18 grudnia 2010 roku, lider «Młodego Frontu» został aresztowany i skazany na dwa lata pozbawienia wolności za akty wandalizmu. Jesienią 2012 roku, przed końcem wyroku, Dzmitrij Daszkiewicz został ponownie osądzony na kolejny rok za złamanie regulaminu.

Другие политические заключённые