Czekamy na wypuszczenie Eduarda Lobaua

Więzień polityczny spędził za kratkami cztery lata, ma on jednak wkrótce zostać zwolniony z kolonii karnej numer 22 w Iwacewiczach i odzyskać wolność.
Eduard Lobau został aresztowany razem z Dzmitryjem Daszkiewiczem 18 grudnia 2010 r. na dzień przed wyborami prezydenckimi. Zgodnie z wnioskiem rzekomo pobił Konstantina Savitskiego i Olega Malysheva na podwórku kamienicy przy ulicy Janka Bryla. Zatrzymanie Daszkiewicza i Lobau zostało potraktowane jako środek zapobiegawczy stosowany przez policję w przededniu wyborów prezydenckich. 24 marca 2011 r. Lobau został skazany na 4 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej o podwyższonym reżimie z powodu popełnienia przestępstwa z artykułu 339, pkt.3 KK – „szczególnie złośliwe chuligaństwo” – Daszkiewicz natomiast otrzymał karę do dwóch lat więzienia w tym samym miejscu.

Eduard Lobau urodził się Wilnie 1 grudnia 1988 r. Po powrocie z wojska, gdzie służył jako spadochroniarz, zaczął aktywnie uczestniczyć w działaniach „Młodego Frontu” i wkrótce stał się przywódcą tej organizacji na terenie Mińska.
Po wyjściu na wolność Eduarda Lobau na Białorusi za kratkami wciąż pozostaje jeszcze 5 więźniów politycznych. Może się nim również stać za niedługo „człowiek – koszulka” – Yuri Rubtsov

Другие политические заключённые

  • Jana Poljakowa
  • Jarosław Gryszczenia
  • Alieksiej Bondar
  • Katarina Salaujowa
  • Michaś Subacz